Kutak za djecu

Kutak za djecu i mlade

Kutak namijenjen mlađima i onima koji vode računa o medijskim navikama i iskustvima djece i mladih. Aplikacije, igre, savjeti za razvijanje i unapređenje vještina medijske pismenosti, iskustva sa izazovima digitalnog doba.

Mali trikovi za bezbjedan internet

Misliš da znaš sve trikove i fore u internet svijetu? Znaš šta je dozvoljeno, a šta nije? Možda nisi siguran kako treba da se ponašaš kada naiđeš na neki problem

Medijske teme i dileme

Praktična iskustva i savjeti za korištenje audio-vizuelnih medijskih sadržaja, savjeti i preporuke profesionalaca. Savremene medijske forme.

medijske teme i dileme

Uloga medija u postizanju rodne ravnopravnosti

Uredila: Anida Sokol   U zemljama sa višim stepenom medijskih sloboda, veća je rodna ravnopravnost u medijima. Mediji imaju značajnu ulogu u promociji rodne ravnopravnosti. Oni odražavaju, ali i oblikuju

Sveprisutni seksizam u medijima

Uredila: Anida Sokol   Da bi se seksizam mogao tretirati, potrebno je educirati i senzibilizirati širu javnost o tome kako ga prepoznati i prijaviti. Seksizam, objektifikacija, stereotipi i ponižavajući prikazi

Anketa

Smatram da internet primarno ima:

Zabavi se i testiraj svoje znanje!

Odvoji nekoliko minuta i provjeri koliko poznaješ internet

Kviz
Kviz
bolji i sigurniji internet

Bolji i sigurniji internet

Upoznajte savremene politike zaštite od štetnih sadržaja na Internetu. Preporuke, smjernice i rezultati istraživanja u ovoj oblasti.

Sexting i sextortion

Autor: Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu i mlade, organizacije Nova generacija   Moderne tehnologije omogućile su mladim osobama nove mogućnosti društvenog života. Komunikacija među njima odvija se putem pametnih

Publikacije

Pregled važnih domaćih i međunarodnih projekata, stručnih i naučnih publikacija iz oblasti medijske i inormacione pismenosti.

projekti