Kutak za djecu

Kutak za djecu i mlade

Kutak namijenjen mlađima i onima koji vode računa o medijskim navikama i iskustvima djece i mladih. Aplikacije, igre, savjeti za razvijanje i unapređenje vještina medijske pismenosti, iskustva sa izazovima digitalnog doba.

Mali trikovi za bezbjedan internet

Misliš da znaš sve trikove i fore u internet svijetu? Znaš šta je dozvoljeno, a šta nije? Možda nisi siguran kako treba da se ponašaš kada naiđeš na neki problem

Medijske teme i dileme

Praktična iskustva i savjeti za korištenje audio-vizuelnih medijskih sadržaja, savjeti i preporuke profesionalaca. Savremene medijske forme.

medijske teme i dileme

Nomofobija

Šta je nomofobija? Nomofobija ili fobija da ćemo ostati bez mobilnog telefona (engl: “NO MObile PHone PhoBIA”) je izraz koji se koristi za opisivanje ekstremnog ili iracionalnog straha ljudi od gubitka

Anketa

Da li objavljujete fotografije ili video zapise svoje djece na društvenim mrežama?

Zabavi se i testiraj svoje znanje!

Odvoji nekoliko minuta i provjeri koliko poznaješ internet

Kviz
Kviz
bolji i sigurniji internet

Bolji i sigurniji internet

Upoznajte savremene politike zaštite od štetnih sadržaja na Internetu. Preporuke, smjernice i rezultati istraživanja u ovoj oblasti.

Sexting i sextortion

Autor: Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu i mlade, organizacije Nova generacija   Moderne tehnologije omogućile su mladim osobama nove mogućnosti društvenog života. Komunikacija među njima odvija se putem pametnih

Publikacije

Pregled važnih domaćih i međunarodnih projekata, stručnih i naučnih publikacija iz oblasti medijske i inormacione pismenosti.

projekti