Kutak za djecu

Kutak za djecu i mlade

Kutak namijenjen mlađima i onima koji vode računa o medijskim navikama i iskustvima djece i mladih. Aplikacije, igre, savjeti za razvijanje i unapređenje vještina medijske pismenosti, iskustva sa izazovima digitalnog doba.

Mali trikovi za bezbjedan internet

Misliš da znaš sve trikove i fore u internet svijetu? Znaš šta je dozvoljeno, a šta nije? Možda nisi siguran kako treba da se ponašaš kada naiđeš na neki problem

Medijske teme i dileme

Praktična iskustva i savjeti za korištenje audio-vizuelnih medijskih sadržaja, savjeti i preporuke profesionalaca. Savremene medijske forme.

medijske teme i dileme

Nomofobija

Šta je nomofobija? Nomofobija ili fobija da ćemo ostati bez mobilnog telefona (engl: “NO MObile PHone PhoBIA”) je izraz koji se koristi za opisivanje ekstremnog ili iracionalnog straha ljudi od gubitka

Uloga medija u postizanju rodne ravnopravnosti

Uredila: Anida Sokol   U zemljama sa višim stepenom medijskih sloboda, veća je rodna ravnopravnost u medijima. Mediji imaju značajnu ulogu u promociji rodne ravnopravnosti. Oni odražavaju, ali i oblikuju

Anketa

Da li objavljujete fotografije ili video zapise svoje djece na društvenim mrežama?

Zabavi se i testiraj svoje znanje!

Odvoji nekoliko minuta i provjeri koliko poznaješ internet

Kviz
Kviz
bolji i sigurniji internet

Bolji i sigurniji internet

Upoznajte savremene politike zaštite od štetnih sadržaja na Internetu. Preporuke, smjernice i rezultati istraživanja u ovoj oblasti.

Sexting i sextortion

Autor: Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu i mlade, organizacije Nova generacija   Moderne tehnologije omogućile su mladim osobama nove mogućnosti društvenog života. Komunikacija među njima odvija se putem pametnih

Publikacije

Pregled važnih domaćih i međunarodnih projekata, stručnih i naučnih publikacija iz oblasti medijske i inormacione pismenosti.

projekti

Stavovi nastavnika o ulozi medija u obrazovanju

Prikaz originalnog naučnog rada prof. dr. Ivane Sivrić i docentice Ivone Čarapine Zovko „Stavovi nastavnika o ulozi medija u obrazovanju“. Rad je objavljen u zborniku radova s naučnog skupa „Aktualizacija

Popularizacija medijske kulture i odgoja za medije

Prikaz rada „Popularizacija medijske kulture i odgoja za medije“ autora prof. dr. Zlatka Miliše. Rad je objavljen u zborniku radova s naučnog skupa „Aktualizacija i popularizacija znanosti kroz medije“ održanog

Prikaz publikacije „Fact i fake u medijima“

„Fact i fake u medijima“ je informativno-edukativni materijal Fondacije Infohouse koji na 65 stranica govori o medijskoj pismenosti kao ključnoj kompetenciji 21. vijeka. Publikacija je podijeljena u pet poglavlja koja