Novost

Alati za online saradnju i komuniciranje – Zoom i MS Teams

Print Friendly, PDF & Email

Uporedo sa razvojem digitalne tehnologije, mijenja se i način komuniciranja i saradnje u svim segmentima ljudske komunikacije. Okolnosti izazvane izbijanjem pandemije COVID-19 dovele su do naglog porasta popularnosti alata za saradnju i komuniciranje, među kojima izdvajamo platforme Zoom i MS Teams.

Prednosti alata za online saradnju i komuniciranje

Savremeni način poslovanja i saradnje podrazumijeva timski rad, koji se u vremenu pandemije virusa COVID-19 morao prilagoditi novim uvjetima. Socijalna distanca i nemogućnost fizičkog kontakta uvjetovali su potpuno novi način rada i komuniciranja – rad na daljinu. Ovakav digitalizirani način obavljanja radnih zadataka oslanja se na primjenu informacijsko-komunikacijskih uređaja, između ostalog, i na primjenu alata za online saradnju i komuniciranje, koji fizički i prostorno udaljene pojedince okupljaju u isti digitalni prostor i tako ponovo uspostavljaju mogućnost komunikacije i saradnje u realnom vremenu. Na taj način, alati za online saradnju i komuniciranje omogućili su da se u uvjetima pandemije virusa COVID-19 održi kontinuitet nastavnog procesa na svim obrazovnim nivoima. Pored toga, pokazali su se vrlo efikasnim i za organizaciju online sastanaka i webinara. Aplikacije za online saradnju i komuniciranje koje su tokom epidemije virusa COVID-19 stekle najveću popularnost jesu Zoom i MS Teams.

Zoom

Zoom je platforma za audio i videosastanke, konferencije i webinare, koju je 2011. godine kreirao kineski inženjer Eric Yuan za potrebe poslovnih preduzeća, obrazovnog i zdravstvenog sektora. Ogromnu popularnost ova platforma doživjela je posljednjih godina nakon izbijanja pandemije virusa COVID-19, prvenstveno zbog jednostavne i besplatne upotrebe.

Izvor: BiljaST/Pixaby

Zoom aplikacija omogućava:

  • 40 minuta besplatnog korištenja za maksimalno stotinu učesnika;
  • pristup sa različitih digitalnih uređaja (kompjutera, mobitela, tableta i dr.);
  • dijeljenje ekrana (digitalnih sadržaja) sa drugim učesnicima uz komentare;
  • pisanje po tabli;
  • pohranjivanje dokumenata na jednom mjestu i njihovu dostupnost svim učesnicima;
  • snimanje sastanaka.

Proces kreiranja naloga je jednostavan i započinje na službenoj Zoom stranici izborom opcije SIGN UP, I'TS FREE, nakon čega se unose podaci o imenu i prezimenu, datumu rođenja i e-mail adresi. Po unošenju lozinke, korisnik može da se priključi sastanku za koji je dobio poziv, pošalje link i pozove druge učesnike da se pridruže, ili kreira novi sastanak i o tome proslijedi potrebne informacije pozvanima.

Kao manjkavost aplikacije Zoom izdvajaju se problemi sigurnosti kao što su hakiranje lozinki, “upadi” na sastanke, nezaštićenost videopoziva i dr. Zoom radi na rješavanju ovih problema, a korisnicima daje upute za sigurnije korištenje.

MS Teams

Premda obje platforme omogućavaju održavanje online sastanaka i videopoziva, dijeljenje ekrana i dokumenata, kao i pristup sa kompjuterskih i mobilnih uređaja, prednost MS Teamsa ogleda se u tome što je ova platforma integrirana sa svim poznatim Microsoft aplikacijama, poput Officea 365, što korisnicima donosi dodatne mogućnosti za efikasnu komunikaciju i saradnju.

Na službenoj stranici MS Teamsa nalaze se upute o načinu prijavljivanja i služenja aplikacijom, kao i upute kako preuzeti aplikaciju za rad na kompjuteru i mobilnim uređajima.

MS Teams je besplatan za potrebe održavanja online sastanaka u trajanju do 60 minuta za maksimalno 100 učesnika, za čavrljanje i videočavrljanje i za skladištenje digitalnih sadržaja do 10 GB zajedničkog i 2 GB ličnog prostora u oblaku. Uz to, donosi visoke sigurnosne standarde.

Nesumnjivo je da će Zoom, MS Teams i druge aplikacije za saradnju i komuniciranje s vremenom imati sve veću primjenu kako u poslovnom, obrazovnom, tako i u drugim segmentima društvenog života, da će se unapređivati kvalitet i obim usluga koje one pružaju, te da će ljudska interakcija sve više biti digitalna.