Новост

Абецеда медијске писмености

Print Friendly, PDF & Email

Полазећи од метологије која се заснива на пет основних принципа медијске писмености које је за потребе анализе и декунструкције медијских порука развио „Центар за медијску писменост“ (енгл. Center for Media Literacy – CML), организација „Футура“ је у сарадњи с грађанима Мостара у кратком едукативном видеу „Абецеда медијске писмености“ове принципе представила кроз теорију и примјере у пракси.

Како би се лакше разумјеле медијске поруке, потребно је квалитетно анализирати медијски садржај. Уз сваки од пет кључних концепата медијске писмености, важно је поставити права питања о ономе шта се гледа, чита или слуша, а то су:

  • Сви медији су конструисани. – Ко је креирао ову поруку?
  • Као средство конструкције, медији користе креативне језике који функционишу унутар властитих правила. – Које креативне технике су коришћене да привуку моју пажњу?
  • Различити људи медије и медијске садржаје доживљавају на различите начине. – Како би различити људи могли различито разумјети ову поруку?
  • Одређене вриједности, становишта или стилови живота су како представљени, тако и изостављени у свакој медијској поруци. – Који животни стилови, вриједности и ставови су представљени или изостављени из ове поруке?
  • Већина медијских порука организована је са сврхом да оствари профит и/или моћ. – Зашто је послата ова порука?

Анкетирани грађани Мостара су у овом едукативном филму на интересантан начин тумачили медијске поруке.

Погледајте едукативни филм „Абецеда медијске писмености“.