Новост

Безбједност дјеце и младих на интернету

Print Friendly, PDF & Email

Истраживање „Безбједност дјеце и младих на интернету“ спроведено је у оквиру пројекта „Заштита дјеце на интернету у системима корисника дозвола Регулаторне агенције за комуникације“, који је 2022. покренула Регулаторна агенција за комуникације у циљу подизања свијести о опасностима са којима се дјеца и млади у Босни и Херцеговини свакодневно сусрећу на интернету, ради дефинисања тренутног стања заштите малољетника током боравка на интернету као и ради доношења препорука за унапређивање регулативе и механизама заштите у Босни и Херцеговини.

Истраживање је рађено по методологији „Дјеца Европе на интернету“ (енгл. EU Кids Оnline). Посебно су анкетирана дјеца узраста девет и десет година, тј. ученици и ученице четвртих и петих разреда основних школа, а посебно дјеца узраста 11 до 17 година, тј. ученици и ученице виших разреда основних и средњих школа у Босни и Херцеговини. У истраживању је укупно учествовало 1.000 испитаника (717 ученика основних и 283 ученика средњих школа) из свих административних јединица, осим Зеничко-добојског кантона, од чијег надлежног министарства образовања није добијена сагласност за извођење истраживања.

Истраживање је обухватило пет тематских цјелина:

  • Коришћење интернета и мобилних апликација;
  • Узнемирујућа искуства дјеце и младих на интернету;
  • Дигитална знања и вјештине дјеце и младих;
  • Улога родитеља, наставника и вршњака у заштити дјеце и младих на интернету;
  • Линије за подршку дјеци и младима.

Резултати истраживања омогућују свим заинтересованим учесницима, као што су креатори медијских политика, медијска и информационо-комуникациона индустрија, невладине организације, образовне и здравствене институције, међународна заједница и др, да у складу с њима дефинишу своје кључне програмске задатке, стратегије и активности које ће довести до побољшања у начину на који дјеца и млади у БиХ користе медије и ИКТ, што ће повећати њихову безбједност и општу добробит. Такође, истраживање даје информације потребне за даљњи развој медијског регулаторног оквира, као и боље комуникационе активности и јачање медијске и информационе писмености дјеце и родитеља у БиХ.

Финални извјештај о резултатима истраживања „Безбједност дјеце и младих на интернету“ објављен је 2022. године. Истраживање је спроведено у сарадњи с Маркетиншком агенцијом „Маниа“ из Бањалуке, а аутори истраживања су проф. др Ивана Зечевић, редовна професорица на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци и Саша Рисојевић, дипломирани психолог, директор УГ „Нова генерација“ у Бањој Луци.

Безбједност дјеце и младих на интернету - српски језик - Copy