Новост

Виртуелни свијет дјеце и младих: изазови на путу одрастања

Print Friendly, PDF & Email

Ауторке: Ивана Сиврић и Маја Панџа Топић

(Образовање одраслих/Adult Education, ИССН 1512-8784, број 1 – 2 2020)

Сажетак:

Медији васпитају нашу дјецу и чине важан дио њихове свакодневице. Немогуће је замислити живот без присутности медија. Они су главни извор информација, садржаја, тема о васпитању, образовању, култури, политици, забави. Медији представљају социјализацијски агенс чији је утицај на друштво, дјецу и младе значајан. Слиједом наведеног, требала би постојати већа друштвена интенција за едукацијом о медијима, медијском васпитању и образовању. Улога медијског васпитања у нашим школама још је увијек недовољно искоришћена, често маргинализована, али понекад и несхваћена, како од стране учитеља, наставника, тако и од дјеце и младих. Свакодневно расте број медијских, интернетских корисника, профила на друштвеним мрежама, о чему свједоче бројна истраживања, али нема довољно васпитања за медије и васпитања за критичко мишљење.

Стога је циљ овог рада истражити медијске навике дјеце и младих у локалној заједници, с посебним освртом на вријеме које проводе на интернету, понајвише на друштвеним мрежама те да ли то вријеме утиче на њихове свакодневне интеракције с околином, пријатељима, породицом, а на крају и на њихов успјех у школи. Такође, колико користе друштвене мреже, у ком добу отварају профиле те колико су слободни у пружању информација о себи и другима путем медија. Према ономе што су резултати показали, дјеца у јако раној фази отварају профиле на друштвеним мрежама и када за то нису спремна нити едукована. Дјеца су веома отворена за виртуални свијет комуникације с особама које не познају у стварном животу, па чак и за сусрете с непознатим особама, а да притом нису свјесна могуће манипулације, лажних профила, насиља и сличног. Постоји јасно исказана свјесност код већине испитаника о потреби за медијским васпитањем, без обзира на разлику у количини времена које испитаници проводе на друштвеним мрежама и јасно исказан став о неопходности увођења медијског васпитања као дијела обавезног образовања у школама.

Рад је доступан на сљедећем линку: https://ccu.bkc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Ivana-Sivric_Maja-Pandza-Topic.pdf