Новост

Вјежбе за развијање вјештина МИП-а у настави

Print Friendly, PDF & Email

Током пандемије вируса Ковид-19 наставници и наставнице су се суочили са проблемом подучавања медијске и информационе писмености кроз извјештавање о пандемији, која је праћена низом медијских појава и проблема. Инфодемија, дезинформације и феномен постистине, неки су од најчешћих појмова који осликавају медијску стварност у доба пандемије и знатно доприносе ширењу страха и панике у друштву. Публикација Пандемија Ковид-19 кроз призму медијске и информационе писмености: Вјежбе за развијање вјештина МИП-а у настави  ауторке Вање Ибрахимбеговић Тихак  нуди низ квалитетних савјета и препорука наставницима/наставницама у раду са средњошколцима или вишим разредима основне школе у обради тема из области медијске и информационе писмености које се тичу пандемије.

Као вјежбе за развијање МИП-а у пандемији публикација предлаже сљедеће теме:

Медијска слика пандемије кроз насловнице је тема која се базира на анализама свјетских и домаћих часописа објављених током пандемије и насловницама које могу да се нађу на веб-страници насловница које су посвећене пандемији.

Тема Подаци “биг дата”, инфографике и вјеродостојни извори се бави проблемом непрецизности у изношењу података, што је препознато као распрострањена појава у босанскохерцеговачким медијима, те о овој теми може да се дискутује са ученицима у смислу њиховог препознавања извора информација и онога што их чини вјеродостојним.

Контекстуализација: истраживање о ранијим пандемијама, те поређење са Ковид-19 је тема која може да подстакне ученике да на часовима одјељенске заједнице или медијске културе разговарају о темама које се тичу инфодемије и дезинформација, као и да приступе анализи вјеродостојности информација на примјерима босанскохерцеговачких factchecking платформи.

На крају публикације се налази прилог са насловницама бх. новина.

Публикацију је објавио Медицентар Сарајево у оквиру пројекта “Медији за грађане – грађани за медије”.