Новост

Гдје су границе маркетиншке инвентивности и које врсте оглашавања су забрањене?

Print Friendly, PDF & Email

Иако су маркетиншки огласи оличење креативности и оригиналности, њихов садржај итекако подлијеже бројним правилима и ограничењима. Прије свега, важно је обезбиједити да рекламни садржаји не доведу у питање поштивање људског достојанства, не понизе, застраше или подстакну на мржњу, насиље или дискриминацију појединца или групе, да не подстакну понашање штетно по здравље, безбједност или животну средину, те да не буду супротстављене општеприхваћеним стандардима пристојности. С обзиром на то да одговорност за садржај емитованих комерцијалних комуникација сносе пружаоци медијских услуга, а не маркетиншке агенције које су их креирале, пружаоци медијских услуга дужни су да прегледају све огласе прије њиховог емитовања и увјере се да њихов садржај није у супротности са одредбама Кодекса о комерцијалним комуникацијама Регулаторне агенције за комуникације.

У наставку сазнајте које врсте комерцијалних комуникација су забрањене и у којим околностима:

 • Комерцијалне комуникације не смију приказивати садржај који може да буде увредљив или у супротности са општеприхваћеним стандардима пристојности. Међутим, ова одредба не ограничава умјетничку и другу слободу аутора да употријеби садржај који може да провоцира и подстакне гледаоце на критичко размишљање. Карикатуре, сатира, поигравање са стереотипима управо и јесу технике које се неријетко користе у маркетиншке сврхе, водећи рачуна да дати маркетиншки садржај не вријеђа одређену групу људи на основу њихове припадности, увјерења, карактеристика и слично.
 • Забрањене су комерцијалне комуникације које подстичу понашање које би могло да угрози здравље, психички и/или морални развој малољетника.
 • Пружаоцима медијских услуга забрањује се емитовање огласа који промовишу надриљекарство или услуге у вези са надриљекарством, с обзиом на то да законодавство Босне и Херцеговине третира надриљекарство (бављење лијечењем или било којом другом здравственом дјелатношћу без посједовања прописане стручне спреме) као кривично дјело и као такво га забрањује.
 • Забрањено је емитовање телевизијског оглашавања и телетрговине током преноса вјерских служби (миса, намаза, литургија, молитви). Ова забрана не односи се на остали вјерски програм, већ искључиво на преносе вјерских служби.
 • Оглашавање на дијелу екрана забрањено је у дјечјим, вјерским, информативно-политичким и програмима о текућим догађајима, због специфичности и посебне осјетљивости ових програмских категорија и усљед опасности да уметнути оглас не буде протумачен као дио уредничког садржаја.
 • Забрањено је емитовање прикривених и обмањујућих комерцијалних комуникација, као и коришћење техника дјеловања на подсвијест. Забрањују се и сви облици злоупотребљавања и/или манипулисања сујевјерјем, страховима или лаковјерношћу појединаца или јавности, као и подстицање на потенцијално штетна понашања.
 • Забрањене су комерцијалне комуникације којима се приказује безразложна употреба силе или пријетња употребом силе, те сваки облик комерцијалних комуникација који се односи на цигарете и друге дуванске производе, оружје, муницију и пиротехничка средства, те опојне дроге.
 • Комерцијалне комуникације које се односе на све врсте алкохолних пића не смију да буду посебно усмјерене на малољетнике, а лица која се у оваквим садржајима доводе у везу са конзумирањем алкохолних пића не смију да буду, нити изгледају као малољетници. Забрањено је повезивање конзумирања алкохола са побољшањем физичких способности или управљањем моторним возилом, као и изношење тврдњи да алкохол посједује љековита својства, да дјелује као стимуланс, седатив или средство за рјешавање личних проблема. Није дозвољено ни охрабривање неумјерене конзумације алкохола као ни приказивање апстиненције или умјерености у негативном свјетлу, истицање високог садржаја алкохола као позитивног својства алкохолног пића, те стварање утиска да конзумација алкохола доприноси друштвеном или сексуалном успјеху.
 • Нису допуштене комерцијалне комуникације за лијекове, медицинска средства и медицинске третмане доступне искључиво на љекарски рецепт или упутницу, као ни телетрговина за лијекове, медицинска средства и медицинске третмане.
 • Емитовање појединих комерцијалних комуникација забрањено је осим између 24:00 и 6:00. У питању су комерцијалне комуникације које директно или индиректно упућују на еротику или порнографију (хот-лајн, оглашавање и телетрговина штампе, филмова и сл.) као и комерцијалне комуникације које на било који начин промовишу паранормалне појаве, парапсихологију и све услуге у вези с наведеним. Ограничење се у оба случаја не примјењује на садржаје који се приказују уз техничку заштиту, као ни на медијске услуге на захтјев.
 • Забрањено је спонзорисање вијести и програма о текућим догађајима.
 • Произвођачи или продавачи цигарета и других дуванских производа, као и оружја, муниције, пиротехничких средства или опојних дрога не могу да буду спонзори телевизијског или радио-програма.
 • У оквиру програма спонзорисаног од стране лица које се бави производњом или продајом лијекова и медицинских средстава, те пружањем медицинских третмана, није дозвољена промоција лијекова, медицинских средстава и медицинских третмана доступних искључиво на љекарски рецепт или упутницу.
 • Пласман производа је забрањен осим у кинематографским дјелима, филмовима и серијама направљеним за телевизију и радио, спортским програмима и програмима лаке забаве. Овај изузетак се не односи на дјечје и вјерске програме из побројаних категорија. Изузетак од ове забране представљају и случајеви када се телевизијској или радио-станици не нуди новчана надокнада, већ јој се одређене робе или услуге, као што су продукцијски реквизити или награде, пружају бесплатно у замјену за њихово приказивање у програму.