Новост

Дјеца у свијету екрана

Print Friendly, PDF & Email

У тексту који слиједи сазнајте колико времена дјеца у БиХ проводе уз информационо-комуникационе уређаје и медије?

Дјеца у БиХ одрастају уз присуство различитих и бројних медијских уређаја које у великој мјери и користе. Информационо-комуникациони уређаји уз које дјеца проводе највише времена јесу мобилни/паметни  телефон и телевизија, при чему дјеца узраста 0 до 10 година доминантно користе ТВ уређаје, док старија дјеца од 11 до 18 година доминантно проводе вријеме уз мобилни/паметни телефон. Мобилни/паметни телефон за релативно кратко вријеме наметнуо се као незаобилазан пратилац дјетињства, то јест омиљена „играчка“ генерације зед, генерације коју још називају и „дигиталним урођеницима“ с обзиром на то да они не познају свијет прије појаве мобилне технологије. Узевши у обзир вријеме које „зедси“ проводе пред екранима, с правом можемо да кажемо да медији, превасходно мобилни/паметни телефон и телевизија, имају важан утицај на физички, психички и морални развој дјеце и адолесцената.

Већина дјеце (83,5%) у типичној седмици у току школске године свакодневно користи мобилни/паметни телефон и његова свакодневна употреба расте са узрастом дјеце – свакодневно га користи 73% дјеце узраста 7-10 година, 83% дјеце узраста 11-14 година и 94% адолесцената. Старија дјеца у БиХ у принципу свакодневно буду на интернету (80% дјеце узраста 11-14 и 93% адолесцената, док у узрасту 7-10 година тај проценат пада на 61%). Телевизију свакодневно гледа 67% дјеце. Ова навика учесталија је код млађе дјеце, код којих већина (75%) сваки дан у току типичне школске седмице гледа неки телевизијски садржај. Код дјеце узраста 11-14 година и адолесцената она је нешто рјеђе заступљена (61% узраста 11-14 и 67% адолесцената). Играње игрица преостала је активност коју свакодневно проводи значајнији број дјеце, четири од десет њих – скоро половина дјеце узраста 7-11 година (46%) и значајно мање, али још увијек трећина адолесцената (35%). При томе, дјеца су навикнута да истовремено обраћају пажњу на више различитих екрана, тако да неријетко користе више различитих уређаја паралелно, нпр. размјењују поруке са пријатељима путем паметног телефона док играју игрице на конзоли, гледају телевизију или користе рачунар. С друге стране, веома мали постотак дјеце свакодневно проводи вријеме уз књиге/сликовнице радио, новине/часописе, и ДВД-јеве.

Подаци добивени од дјеце показују да у току уобичајеног радног дана дјеца у просјеку уз мобилни/паметни телефон проведу два и по сата. ТВ програм гледају у просјеку сат и 24 минуте, док игрице играју сат и 16 минута. Знатно мање времена проведу читајући, слушајући радио или гледајући ДВД.

Анкета на коју су одговарали родитељи дјеце од 0 до 18 година у БиХ показала је да просјечно укупно вријеме које дјеца проведу пред екраном варира у зависности од узраста дјетета и од тога да ли је у питању типичан школски/радни дан или викенд. Наиме, са узрастом дјеце расте и количина времена које она проводе пред екранима. Независно од узраста дјетета, све активности које подразумијевају боравак пред екраном продужавају се током викенда. Према анкети родитеља, укупно просјечно вријеме које дјеца проведу уз информационо-комуникационе уређаје и медијуме на школски дан износи око три сата, док викендом ово вријеме расте до три сата и 40 минута.

Дјеца најчешће гледају ТВ програм у периоду од 12 до 22 сата, уз изузетак дјеце узраста 0-6 година која ТВ програм најчешће гледају у периоду од 8 до 12 сати. Мобилни/паметни телефон дјеца, такође, претежно користе у периоду од 12 до 22 сата, с тим што доминира период од 16 до 20 сати у којем мобилни/паметни телефон користи више од 40% дјеце узраста од 7 до 10 година. Дјеца од 0 до 7 година претежно користе мобилни/паметни телефон од 12 до 20 сати.

(Текст је написан на основу података прикупљених у оквиру истраживања под називом „Медијске навике дјеце и ставови родитеља“ које су 2020. године реализовали Регулаторна агенција за комуникације (РАК) и УНИЦЕФ у БиХ у сарадњи са агенцијом Custom Concept. Цјелокупан извјештај можете погледати на https://docs.rak.ba//articles/87d623c1-ae20-4b70-9c51-6df0f9fa074b.pdf)