Новост

Савјет за штампу и онлајн медије у БиХ

Print Friendly, PDF & Email

Савјет за штампу у Босни и Херцеговини (Савјет) је саморегулативно удружење за штампане и онлајн медије које врши регулацију самостално унутар медијске струке кроз надгледање примјене Кодекса за штампу и онлајн медије БиХ (Кодекс) и провођење активности у циљу едукације и побољшања квалитета медијског простора.

Удружење је основано Одлуком о оснивању коју је донијела Оснивачка скупштина Удружења на сједници одржаној 13. 12. 2006. године у Сарајеву, са циљем унапређења и заштите професионалних стандарда у штампаним и онлајн медијима у Босни и Херцеговини. Савјет је невладина, неполитичка и непрофитна организација која дјелује по принципу слободног и добровољног приступања чланству, а његови чланови су истакнути медијски и академски радници. Ово тијело има улогу савјетодавног карактера, односно нема механизам доношења одлука у смислу изрицања казни већ је само могуће констатовати да је дошло до кршења Кодекса, а на починиоцу прекршаја је да изврши корекцију, односно самостално даље реагује и регулише евентуално кршење према препоруци Савјета. Приговор се шаље писменим путем на начин да се наведе садржај за који се сматра да није у складу са Кодексом и тражи се реаговање штампаног или онлајн медија који је објавио садржај. Медијске куће могу да реагују на начин да објаве демант на садржај, да изврше допуну информација, објаве исправке садржаја, реагују у виду извињења или чак уопште не реагују. Прихватају се само они приговори који су пристигли у року од мјесец дана за дневне новине и два мјесеца за магазине, а након објављивања спорног садржаја. За онлајн медије рок пријава неког спорног садржаја траје све док је он доступан на веб-порталу.

Према подацима Савјета доступним у априлу 2021. године, у Босни и Херцеговини тренутно постоји: 101 интернет портал, седам новинских агенција, осам дневних новина, 57 магазина у Федерацији БиХ, 48 магазина у Републици Српској, 57 осталих публикација у Федерацији БиХ, 18 осталих публикација у Републици Српској и осам вјерских часописа.