Новост

Интегрисање медијске и информационе писмености у образовање дјеце и младих у Босни и Херцеговини: развијање комуникационе стратегије

Print Friendly, PDF & Email

Студија под називом „Интегрисање медијске и информационе писмености у образовање дјеце и младих у Босни и Херцеговини: развијање комуникационе стратегије“ ауторке проф. др Зарфе Крњић Кудузовић полази од тога да формални образовни систем Босне и Херцеговине (БиХ) није на адекватан начин препознао потребу за медијским и информационим описмењавањем дјеце и младих у БиХ, као ни потребу за стручним оспособљавањем наставничког кадра за извођење наставе у области медијске и информационе писмености.

Овим стратешким документом детектована је улога и капацитет бројних актера релевантних у процесу медијског и информационог описмењавања дјеце и младих у БиХ, представљене су добре политике и праксе других европских држава, дефинисани су дугорочни и краткорочни циљеви у том процесу. Најзад, предложене су комуникационе тактике и канали за постизање тих циљева, а које обухватају сљедеће:

  • укључивање утицајне јавности,
  • укључивање медијске и информационе писмености у образовне системе у БиХ кроз курикулуме постојећих предмета или као самосталног предмета до 2028. године,
  • успостављање и институционализовање директне сарадње са школама и заговарање код ресорних министарстава ради укључивања МИП-а у формално образовање представљају круцијалне комуникационе канале и тактике у постизању овог циља, интегрисања МИП-а у образовни систем БИХ.

Преузмите Интегрисање медијске и информационе писмености у образовање дјеце и младих у Босни и Херцеговини: развијање комуникационе стратегије.

Овај документ је израђен уз подршку Савјета Европе и пројекта Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију, у оквиру Акционог плана за Босну и Херцеговину 2018—2021. Финансирање Акционог плана осигурале су Норвешка и Луксембург. Мишљења изражена у овом документу су искључиво ауторова и не одражавају нужно службену политику Савјета Европе.