Новост

Истраживање о медијским навикама дјеце и ставовима родитеља у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Истраживање о медијским навикама дјеце и ставовима родитеља спроведено је у сарадњи Регулаторне агенције за комуникације и УНИЦЕФ-а, како би се по први пут у Босни и Херцеговини добили деатљни подаци о томе како дјеца и млади користе медије и који су ставови родитеља о томе.

Истраживање је спровела професионална агенција за испитивање јавног мњења, истраживање тржишта и консалтинг Custom Concept (CC) у јуну и јулу 2020. године, на основу различитих међународних искустава прилагођених тренутном времену и бх. контексту, на статистички репрезентативном узорку од око 4.000 дјеце и родитеља. С обзиром на то да се медијске навике дјеце увелико разликују у зависности од њиховог узраств и степена развоја, подаци прикупљени истраживањем су приказани по сљедећим групама: дјеца узраста 0-3, 4-6, 7-10, 11-14, 15-18 година старости те родитељи/старатељи дјеце.

Истраживање је обухватило сљедеће тематске цјелине:

  • приступ медијима – начин на који дјеца и млади приступају медијима, укључујући и онлајн платформе;
  • садржаји које дјеца гледају/прате/слушају/креирају;
  • количина времена проведеног уз различите медије;
  • правила за коришћење медија и надзор родитеља;
  • знање и учење о медијима.

Резултати истраживања омогућују свим заинтересованим актерима, као што су креатори медијских политика, медијска и информационо-комуникациона индустрија, невладине организације, образовне и здравствене институције, међународна заједница и др., да у складу с њима дефинишу своје кључне програмске задатке, стратегије и активности које ће довести до побољшања у начину на који дјеца и млади у БиХ користе медије и ИКТ, што ће повећати њихову безбједност и општу добробит. Такође, истраживање даје информације потребне за даљи развој медијског регулаторног оквира, а посебно активности РАК-а и УНИЦЕФ-а, као и бољим комуникационим активностима и јачању медијске и информационе писмености дјеце и родитеља у БиХ.

Финални извјештај о резултатима истраживања „Медијске навике дјеце и ставови родитеља“ објављен је у октобру 2020. године, а у наставку вам доносимо пет инфографика које на сликовит начин сумирају најважније резултате истраживања.

Преузмите Медијске навике дјеце и ставови родитеља   (Б/Х/С)

Преузмите Children’s media habits and parental Attitudes (ЕНГ)