Новост

Истраживање о медијским навикама одраслих у БиХ

Print Friendly, PDF & Email

Истраживање о медијским навикама и ставовима одраслих у Босни и Херцеговини проведено је на иницијативу Савјета Европе и Регулаторне агенције за комуникације да би се стекао детаљан увид у медијске навике и ставове одраслих, као основа за развој иницијатива медијског описмјењавања и развој регулаторног оквира. Истраживање је проведено на статистички репрезентативном узорку и прво је овакве врсте у БиХ. У складу са добрим праксама оваквих истраживања у другим европским земљама, даје детаљан увид у то како се одрасле особе у БиХ носе са тренутно сложеним и брзо мијењајућим медијским екосистемом. Резултати су интерпретирани у ширем социодемографском контексту, а посебно су издвојени резултати за младе особе (18-24), жене, старије особе (65+), те особе у дигиталном јазу.

Истраживање даје детаљан увид у то којим медијима и информационо-комуникационим услугама одрасли грађани БиХ имају приступ, колико времена у току дана проводе уз њих, које медијске садржаје гледају/слушају/прате/креирају, у којој мјери се осјећају способним да критички анализирају медије и ИК технологије, како процјењују своје знање о медијима и ИК технологијама, те да ли осјећају потребу да на том пољу стичу нова знања и вјештине.

Резултати овог истраживања указаће ​различитим заинтересованим странама, као што су креатори медијских политика, медијска индустрија и невладине организације, на то којим групама у бх. друштву је потребна боља дигитална укљученост, које промјене у регулаторном оквиру могу да буду корисне, које тематске области треба обухватити иницијативама медијског описмењавања и едукацијом различитих циљних група, те којим комуникационим каналима и изворима знања о медијима и ИК технологијама грађани БиХ дају предност.

Истраживање је проведено у оквиру пројекта Савјета Европе „Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију у БиХ“, у сарадњи са Custom Concept, професионалном агенцијом за испитивање јавног мнијења, истраживање тржишта и консалтинг. Финални извјештај о резултатима овог истраживања објављен је у октобру 2021. године.

Финални извјештај о резултатима истраживања „Медијске навике одраслих у БиХ“ доступан је на БХС и енглеском језику.

У наставку вам доносимо осам инфографика које на сликовит начин сумирају најважније резултате истраживања.