Новост

ИТУ Смјернице за ИКТ компаније о безбједности дјеце на интернету

Print Friendly, PDF & Email

Смјернице за ИКТ компаније у погледу безбједности на интернету, које је 2020. године креирала Међународна телекомуникациона унија (ИТУ), намијењене су компанијама које развијају, пружају или користе телекомуникације или сродне активности у пружању својих производа и услуга. Смјернице су усмјерене на заштиту дјеце у свим подручјима и од свих ризика у дигиталном свијету и као такве истичу добру праксу актера у индустрији, која се може узети у обзир у процесу израде, развоја и управљања пословима у контексту политика заштите онлајн безбједности дјеце.

Развој дигиталних технологија донио је дјеци и младима неограничене могућности за онлајн комуникацију, учење и разоноду, али и многе ризике по њихову безбједност. Питање узнемиравања, злоупотребе личних података, различитих врста онлајн злостављања, само су неки од ризика којима су дјеца и млади изложени употребом ИКТ. У том смислу, ИКТ индустрија има кључну улогу, јер посједује технолошко знање којем креатори политика треба да приступе и разумију га да би развили одрживу и ефикасну стратегију за заштиту дјеце на интернету. Компаније такође имају одговорност да кроз своје услуге обезбиједе заштиту дјеце и њихових права у дигиталном окружењу.

Смјернице доносе низ препорука за ИКТ компаније у свим кључним подручјима, наводећи примјере добре праксе. Сврха смјерница је:

 • успостављање заједничке референтне тачке за ИКТ, интернетску индустрију и релевантне интересне стране,
 • пружање смјерница компанијама о идентификацији, спречавању и ублажавању било каквих негативних утицаја њихових производа и услуга на дјечја права,
 • давање смјерница компанијама о утврђивању начина на које могу да промовишу права дјетета и одговорно дигитално грађанство међу дјецом,
 • предлагање заједничких принципа који чине основу националних или регионалних обавеза у свим сродним индустријама.

ИКТ компаније позване су да у пет кључних подручја предузму мјере да би дјеци обезбиједили безбједну употребу ИКТ:

 • Интегрисање права дјетета у све одговарајуће корпоративне политике и процесе управљања – позивање компанија да предузму мјере у циљу идентификовања, спречавања, ублажавања и по потреби, санирања потенцијалних и стварних негативних утицаја онлајн садржаја на дјецу, са нагласком на рањиве групе дјеце.
 • Развој стандардних поступака руковања материјалом о сексуалном злостављању дјеце (ЦСАМ) – позивање компанија да обезбиједе линије за подршку и предузму кораке у циљу онемогућавања коришћења њихових мрежа и услуга у сврху ширења ЦСАМ материјала.
 • Стварање безбједнијег и добно прилагођеног интернетског окружења – провајдери садржаја и услуга позвани су да описују природу садржаја или услуга које пружају и у складу са тим препоручују циљни старосни распон, као и да усвоје највише стандарде заштите приватности по питању прикупљања, обраде и чувања података од или о дјеци и младима.
 • Едукација дјеце, родитеља и едукатора о безбједности дјеце и одговорној употреби ИКТ – компаније су позване да обезбиједе алате за техничку заштиту и да активно учествују у подизању свијести јавности о одговорном и безбједном коришћењу интернета.
 • Промоција дигиталне технологије у контексту јачања грађанског активизма – позивање компанија да воде рачуна да њихове услуге буду у складу са грађанским правима дјеце и младих, да раде на уклањању дигиталне подјеле, на промоцији развоја вјештина дигиталне и медијске писмености, водећи рачуна о безбједности дизајна својих производа.

Смјернице доносе и контролну листу по карактеристикама, која се односи на предузећа која пружају услуге са специфичним карактеристикама за поштивање и подршку дјечјих права на мрежи:

 • Карактеристика А: Обезбиједити повезивање, услуге складиштења података и хостинга.
 • Карактеристика Б: Понудити организовани дигитални садржај.
 • Карактеристика Ц: Хостовати садржај који генеришу корисници и повезати кориснике.
 • Карактеристика Д: Системи вођени вјештачком интелигенцијом.

Стварање безбједног дигиталног окружења за дјецу и младе могуће је само уз заједничку дјелатност и сарадњу свих интересних страна: влада, родитеља, дјеце, едукатора, при чему важно мјесто заузимају и ИКТ компаније.