Новост

Како дјеци приближити филм и филмску умјетност

Print Friendly, PDF & Email

Филм и филмска писменост за дјецу и младе су од изузетне важности, јер им омогућавају да кроз конзумирање филмова различитих жанрова и из различитих извора обогате своја животна сазнања, постану медијски и филмски писмене особе и стекну вриједне компетенције за свој лични и друштвени живот.

 

Од најранијег дјетињства дјеца се сусрећу са покретним сликама које их фасцинирају и утичу на њихово поимање свијета око себе, развијају њихову машту и креативност и представљају значајан извор информација. У дигиталном времену филм као аудиовизуелни медијум игра значајну улогу у образовању и представља важан ресурс за побољшање вјештина читања и писања код дјеце и утиче на развој њихових менталних и  когнитивних способности.

Истичући важност филма као друштвеног добра и филмског образовања, Европска комисија је 2011. године дефинисала филмску писменост као ниво разумијевања филма, свијести и знатижеље у избору филмова, способност критичког гледања филма, анализе његовог садржаја, кинематографије и техничких аспеката, те способност манипулисања језичким и техничким ресурсима у продукцији покретних слика.

Филмско образовање

Учење о филму и филмској умјетности дјеци и младима пружа могућност да кроз гледање филмова, у кину, школи или у кругу породице стекну компетенције медијске и филмске писмености уз које ће стећи вјештине критичког разумијевања филма, његове поруке и значења, али и развити способност суочавања са сопственим проблемима и емоцијама. Богато филмско стваралаштво својим сликама, музиком, фотографијом и другим изражајним средствима може да инспирише дјецу да гледају филмове, да их стварају и да их одведу на „далека мјеста“ на којима ће се упознати са другим језицима, људима, културама и да „проживе“ судбине главних јунака.

У раној доби дјеца би требало да филмове гледају заједно са родитељима, који ће им објаснити разлику између стварности и фикције, објаснити шта је порука филма и разговарати о томе колико су је схватили и какве емоције у њима изазива, али и указати им на штетна и непримјерена понашања.

Филмско образовање дјецу школске доби  треба упознати са основним појмовима филмске умјетности, његовим изражајним средствима и са самим процесом настајања филма, а најважнија питања која при томе треба поставити су:

Шта је то филм?

Чему служи?

Која је његова порука?

У чему се огледа његова вриједност?

Које емоције изазива?

Занимљив и поучан ресурс наставницима и ученицима основне школе у реализацији наставе из области филма је дигитална платформа CineSchool, на којој се налази интересантан материјал о почецима филма, врстама филмске умјетности, филмским изражајним средствима, филмским занимањима и о томе шта је све потребно да се направи један филм. Посебно је интересантна секција Филмови (и квизови), у којој се налазе линкови за филмове из каталога и квизови са питањима (и одговорима) о одгледаном филму. Питања се односе на врсту филма, жанр, особине и емоције главног лика, садржај филма, његов почетак и поруку коју носи.

Развоју филмске писмености дјеце и младих у Босни и Херцеговини значајно доприносе филмски фестивали и догађаји.  Сарајево Филм Фестивал кроз Дјечји програм, Teen Aren-у и Teen Action велики број филмова посвећује дјеци и младима, док Операција Кино приказује филмове током цијеле године у 15 босанскохерцеговачких градова, са посебним фокусом на филмове за дјецу и младе. Омладински Филм Фестивал Сарајево (ОФФ) основан је у циљу ангажовања и промоције младих филмских аутора из региона и Европе, а Кино Meeting Point  је осмислио програм филмског образовања који се користи као додатак редовној настави о филму.

Квалитетна настава медијске културе подразумијева искусан и обучен наставни кадар који ће ученицима приближити сву магију и љепоту филмске умјетности, која ће постати неодвојив дио њихових живота.