Новост

Капацитети невладиних организација и удружења грађана у погледу медијске писмености

Print Friendly, PDF & Email

Током октобра 2020. и 2021. године,  БХ новинари су провели два истраживања под називом „Капацитети невладиних организација и удружења грађана у погледу медијске писмености“ и интервјуисали предсједнике узоркованих организација цивилног друштва. Истраживања су проведена са циљем утврђивања нивоа медијске писмености, знања и механизама у организацијама цивилног друштва неопходних за едукацију локалног становништва о томе како приступити медијима, како анализирати садржаје медијских порука и како самостално произвести медијски садржај.

Нека од истраживачких питања која су коришћена током истраживања била су да ли невладине организације имају довољно знања и ресурса у погледу медијске и информационе писмености, те да ли су до сада имале тренинге из ове области, да ли запослени у организацијама имају развијене вјештине критичког мишљења које им омогућавају да изаберу адекватне медије, да ли организације раде са локалним становништвом и својим циљним групама на обукама из области медијске писмености, те да ли одржавају радионице на ту тему итд.

Истраживањем је у 2020. години било обухваћено 48, а наредне 2021. године, 64 организације  из цијеле Босне и Херцеговине, које се примарно баве грађанским активизмом, демократијом и људским правима, те друштвеним питањима. Главни истраживач у оба истраживања био је мр Борислав Вукојевић.

Истраживања су реализована у оквиру пројекта „Слободни медији, слободно друштво“, који проводи Удружење БХ новинари у сарадњи са Асоцијацијом електронских медија у БиХ (АЕМ БиХ), уз финансијску подршку Европске уније.

Компаративном анализом резултата истраживања из 2020. и 2021. године констатовано је да на реализацијском и индивидуалном нивоу нема никаквих разлика када је у питању однос према медијској писмености. Организације и запослени дијеле исти став према највећим препрекама подизању вјештина медијске писмености, а то су недостатак времена и недостатак новчаних средстава. Организације и појединци су синхронизовани када је у питању охрабривање и позитивна атмосфера за коришћење нових медијских технологија, као и у односима према слободи медија. За разлику од 2020. године, примјетно је да су обуке о медијској писмености у 2021. години имале позитиван ефекат на организације и појединце.

Преузмите: Капацитети невладиних организација и удружења грађана у погледу медијске писмености (2020)