Новост

Листа стручњака из области медијске и информационе писмености

Print Friendly, PDF & Email

На овом ЛИНКУ доступни су контакт подаци босанскохерцеговачких стручњака из области медијске и информационе писмености, уз информације о граду, институцији/организацији у којој су запослени и подручју уже експертизе.

Листа стручњака из области медијске и информационе писмености направљена је ради бржег и лакшег ступања у контакт са релевантним стручњацима из ове области у читавој Босни и Херцеговини, у циљу ефикасне реализације различитих пројеката, иницијатива, медијских догађаја, гостовања и сл. која се тичу промовисања знања и вјештина из области медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини.