Новост

Медији и род: према родно уравнотеженој заступљености и учешћу у медијима у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Студија о медијима и родним питањима пружа контекст и објашњава специфичности рода као нормативног оквира за медијску и информациону писменост (МИП). Такође појашњава локалне потребе и препреке за родно уравнотежену заступљеност и учешће у региону, а нарочито у Босни и Херцеговини. Студија пружа чврст основ за израду интервенција (јавне политике, пројекти, едукативне активности и сл.) у области медијске и информационе писмености с примарним циљем подстицања и његовања критичког промишљања о родним питањима, те третирања рода као мултидисциплинарног елемента и темеља свеобухватне медијске и информационе писмености, са неизбјежним импликацијама на одрживе медије и информисану јавност.

Општи циљ ове студије је контекстуализовање примјене родних политика, као и родне заступљености у медијима у Босни и Херцеговини. Конкретно, студија испитује како медији одражавају, репродукују и на који начин могу обликовати заступљеност и учешће у јавном животу. Примјењујући интерсекционални приступ људских права, студија анализира међународне и инструменте политика Савјета Европе, научну литературу и међународне извјештаје о теми рода и медија, укључујући и родно засновано насиље (РЗН). У том контексту студија је конципирана на два стуба: 1) учешће и 2) заступљеност.

Студија истиче употребу родно осјетљиве медијске и информационе писмености као инструмента који младима омогућава критичко процјењивање приказа жена и сексистичких наратива у медијима. Студија наглашава важност уродњавања (енг. гендер маинстреаминг) то јест процеса организације, унапређења и развоја механизама којима се осигурава инкорпорирање перспектива родне равноправности на свим нивоима и у свим фазама креирања политика.

Студија је на иницијативу Регулаторне агенције за комуникације проведена у оквиру пројекта Савјета Европе „Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију“ који се реализује у склопу Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину за период 2018-2021. Аутори студије су др Кристина Розгоњи и Џенифер Адамс.

Студија је објављена у јануару 2022. а можете јој приступити овдје.