Новост

Медијска и информацијска писменост: дизајн учења за дигитално доба

Print Friendly, PDF & Email

Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву објавио је другу књигу из едиције Медијска и информациона писменост: Медијска и информацијска писменост: дизајн учења за дигитално доба, која је резултат петогодишњег истраживања. У књизи је образложен стратешки приступ медијској и информационој писмености у Босни и Херцеговини и компоненте на којима се заснива, предочен је Модул курикулума МИП-а за БиХ (али и шире), те дизајн учења за дигитално доба уз 12 посебно разрађених модула курикулума. Аутори књиге су Емир Вајзовић, Марио Хиберт, Лејла Турчило, Вук Вучетић и Ламија Силајџић. Публикација је настала у оквиру пројеката “Изградња повјерења у медије у Југоисточној Европи и Турској – Фаза II“ које су подржали ЕУ и УНЕСКО.

Преузмите Медијска и информацијска писменост: дизајн учења за дигитално доба