Новост

Медијска писменост као дио образовања у добу глобално умрежене комуникације

Print Friendly, PDF & Email

Научно-истраживачки рад Драгане М. Рашевић под називом „Медијска писменост као дио образовања у добу глобално умрежене комуникације“ тематизује најприје развој медијског образовања, а затим разлике између медијске писмености и медијског образовања. У раду су представљена четири основна модела медијског образовања Лена Мастермена, идејног творца медијског образовања у Великој Британији, као и пет кључних концепата медијске писмености Америчког центра за медијску писменост, намијењених  деконструкцији медијских порука.

У раду су, такође, представљени резултати истраживања проведеног 2011. године међу ученицима основних и средњих школа на подручју града Бањалука који су показали како ученици посједују информатичку писменост, али не и вјештине медијске писмености за коришћење, деконструкцију и критички приступ медијском садржају.

Рад је објављен 2014. године у Зборнику радова са научног скупа под називом „Наука и глобализација“ који је организовао Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву и доступан је овдје на страницама 565-578.