Новост

Медијска писменост у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Књига Медијска писменост у Босни и Херцеговини ауторке Лее Тајић бави се феноменом медијске и информационе писмености, са посебним фокусом на анализу стања и фактора окружења који утичу на ниво медијске писмености грађана Босне и Херцеговине. Анализом је обухваћено пет фактора које је Европска комисија дефинисала као кључне, а односе се на медијско васпитање у оквиру образовног система, заступљеност медијске писмености у медијској политици, активности медијске индустрије и невладиних организација у области медијске писмености, те доступност медија у Босни и Херцеговини.

Књига је објављена у склопу УСАИД-овог Пројекта подршке независним медијима у БиХ (СИМ), који у БиХ проводи Internews.

Књига је доступна овдје.