Новост

Медијска писменост у дигиталном добу

Print Friendly, PDF & Email

Зборник радова Медијска писменост у дигиталном добу садржи радове осам аутора, који из различитих углова анализирају појам медијске писмености, те у контексту босанскохерцеговачке стварности дају мултидисциплинаран приступ овој теми, посматрајући је са аспекта комуникологије и медија, педагогије, информационих наука и библиотекарства. Значајан дио зборника је посвећен потенцијалу образовног система у БиХ, који кроз своје наставне планове и програме може битно да утиче на развој и оснаживање медијских компетенција ученика и студената.

Зборник радова је уредила Вања Ибрахимбеговић Тихак, а објавио Internews у Босни и Херцеговини 2015. године.

Зборник радова је доступан ОВДЈЕ.