Новост

Медијска писменост у функцији вјеродостојности медија – истраживање медијске писмености међу грађанима Републике Српске (БиХ)

Print Friendly, PDF & Email

Научно-истраживачки рад под насловом „Медијска писменост у функцији вјеродостојности медија – истраживање медијске писмености међу грађанима Републике Српске (БиХ)“ доц. др Драгане Трнинић полази од тога како извора информација и могућности провјере чињеница никада није било више, али и како се стиче утисак да вјеродостојност медија никада није била мања. Овим радом ауторка је хтјела да укаже на улогу и значај медијске писмености у процесу побољшања вјеродостојности медија, медијске одговорности и професионалности.

Резултати истраживања показали су да учесници, без обзира на доб, имају изузетно низак ниво медијске писмености када је у питању познавање законског оквира у којем дјелују медији у БиХ, да не познају структуру власништва над медијима и да врло лоше познају професионалне новинарске стандарде. Ипак, већина испитаника има свијест о дјеловању медија који није у интересу јавности, али им је потребно додатно знање и компетенције како би развили тај почетни ниво тумачења медијског дјеловања. Међутим, када је у питању однос повјерења у медије и ниво образовања, утврђено је да учесници углавном вјерују медијима и некритички приступају медијском садржају, без обзира на то који ниво образовања је у питању.

Рад је објављен 2021. године у зборнику радова 10. регионалне научне конференције Вјеродостојност медија под називом „Вјеродостојност медија: медијска агенда 2020.-2030.“ и доступан је овдје.