Новост

Медијске регулаторне агенције и говор мржње

Print Friendly, PDF & Email

У публикацији Медијске регулаторне агенције и говор мржње приказани су примјери говора мржње у јавном дискурсу Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Србије и Косова, као и начин третирања говора мржње у регулаторном оквиру наведених земаља. Публикација доноси кратак преглед случајева говора мржње и увредљивог језика у наведеним земљама региона по којима су поступала регионална тијела у оквиру свог рада и мандата, као и санкције који су у тим случајевима изречене пружаоцима медијских услуга.

У дијелу о Босни и Херцеговини, Регулаторна агенција за комуникације БиХ приказала је бројне примјере кршења правила у вези са говором мржње, као и санкције које је предузела у периоду између 1998. и 2016. године.

Важност публикације се огледа у напорима регионалних регулаторних тијела да препознају и санкционишу говор мржње у медијима и да се утврде механизми за борбу против таквог говора.

Публикација је настала у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савјета Европе „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (ЈУФРЕX)“, у којем су учествовали представници регулаторних агенција из региона.