Новост

Медијски одгој предшколараца: Приручник за одгајатеље/одгајатељице у установама предшколског одгоја и образовања

Print Friendly, PDF & Email

Дјеца као најосјетљивија група медијских корисника су изложена бројним за њих непримјереним и штетним медијским садржајима, што утиче на њихов емотивни и когнитивни развој и чини их подложним манипулацији, стеретипизацији и имитацији негативних модела понашања. Од најранијег дјетињства, дјецу је потребно оспособити да стекну знања и вјештине медијске и информационе писмености, уз које ће препознати квалитетне медијске садржаје и о њима разговарати са родитељима и васпитачима.

Приручник Медијски одгој предшколараца ауторки др Зарфе Хрњић Кудузовић и др Весиме Чичкушић намијењен васпитачима/васпитачицама у установама предшколског васпитања и образовања представља низ смјерница које ће им помоћи да одговоре бројним изазовима у свом раду, а који су повезани са утицајем медија на дјецу у дигиталном добу. Приручник је настао као резултат радионица у којима је за рад са дјецом у подручју медијске писмености оспособљено 105 васпитачица и на којима су размотрени проблеми из ове области, предложени модели и програми рада са дјецом, као и начини имплементације медијске писмености у постојећи наставни програм.

Ауторке у приручнику на сликовит начин приказују разлоге због којих је важно медијски описмењавати дјецу, првенствено да би се она развијала као активни корисници медија, а не само медијски конзументи. Наведене су неке од бројних посљедица изложености дјеце непримјереним садржајима, неколико различитих приступа које одрасли примјењују у коришћењу медија међу дјецом, те како васпитачица може да постане медијски и информационо компетентна уз идеје за активности медијског описмењавања школараца.

Истакнута је важност цртића путем којих дјеца обликују своју стварност, уз препоруку оних који код дјеце подстичу друштвене и комуникационе вјештине и развијају животно искуство. Представљени су индиректни негативни ефекти претјераног излагања екранима, као и стереотипно представљање женских и мушких ликова у цртићима.

Приручник предлаже и три изврсне радионице кроз које дјеца активно уче о медијској писмености, што подстиче њихову машту и креативност и обогаћује њихов рјечник.

Кроз радионицу “Пица Парти са Дором” дјеца кроз разне активности потребне за припремање пице (куповина, вагање, кухање) савладавају разне препреке, уче нове појмове, боје и материјале и разговарају о одгледаном цртићу.

Радионица “Глас и покрет цртаних ликова” дјеци приближава само настајање цртаног филма, гдје дјеца својим активним учешћем развијају критичко мишљење и самостално закључивање о медијима и цртаном филму.

У радионици “Наша мала телевизија” дјеца се упознају са основним појмовима који се користе у медијима и начинима настајања медијског програма, и  кроз вербално изражавање ослобађају страха од јавног наступа.

Радионица “Медијска писменост за родитеље предшколараца” помаже родитељима, као примарним васпитачима, да спознају важност присутности и утицаја медија на дјецу и доноси низ смјерница у вези са временским ограничењима коришћења медија, избор медијских садржаја и значаја родитељске медијације, те препоручује заједничке медијске активности.

Само заједничко дјеловање родитеља и васпитача/васпитачица може да доведе до квалитетног медијског описмењавања дјеце.

Приручник је креиран у оквиру пројекта „Развијање методичко-педагошких капацитета васпитач/иц/а у установама предшколског васпитања за рад са дјецом у подручју медијске писмености“ подржан кроз додјелу гранта у оквиру регионалног пројекта Медији за грађане-грађани за медије, пројекат седам организација за развој медија (Фондација “Медиацентар”, Албански медијски институт, Македонски институт за медије, Институт за медије Црне Горе, Новосадска новинарска школа, Мировни институт, СЕЕНПМ) из земаља Западног Балкана чији је циљ изградња капацитета организација цивилног друштва у региону за унапређење медијске и инфомационе писмености (МИП).

Преузмите приручник OVDJE.