Новост

Мрежа за медијску и информациону писменост (МИП мрежа)

Print Friendly, PDF & Email

Регулаторна агенција за комуникације је наслањајући се на своје дугогодишње активности у области медијске и информационе писмености са различитим партнерима у БиХ, крајем 2019. године иницирала окупљање институција и организација активних у области медијске и информационе писмености у неформалну мрежу за медијску и информациону писменост. Сврха ове мреже, која је до сада окупљала око 70 различитих организација и институција које се баве темама медијске и информационе писмености, јесте размјена информација, координација активности, планирање и провођење заједничких активности, те промоција ресурса израђених у оквиру различитих пројеката у БиХ на начин да трајно буду доступни широј јавности на једном мјесту. Приликом успостављања мреже несебичну подршку Регулаторној агенцији за комуникације дали су и Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука у Сарајеву, те Медиацентар Сарајево који су већ окупљали велики број актера.

Формирање ове неформалне мреже у складу је са добром праксом других европских регулатора. У мају 2018. године Радна група за медијску писменост Европске платформе регулаторних тијела (ЕПРА) усвојила је документ под називом „Смјернице за МИП мреже“ које препознају МИП мрежу као основни ресурс за ефикасно испуњавање регулаторних обавеза и надлежности у домену промовисања МИП. Важно је истаћи да Смјернице препознају регулаторе као креаторе и координаторе активности државних МИП мрежа, наглашавајући да су регулатори  трајно ангажовани у овој области, имају  углавном већ успостављену сарадњу са актерима из различитих сектора, те њихове активности не зависе од трајања и ресурса појединачних пројеката, чиме се обезбјеђује одрживост оваквих мрежа. Регулаторна агенција за комуникације је успостављање овакве мреже предвидјела већ 2018. године својим Развојним средњорочним планом за 2019 – 2021. годину, а реализација активности је услиједила након формирања Одсјека за садржаје и медијску писменост крајем 2019. године.

На састанцима мреже који се одвијају најмање два пута годишње, учествује велики број различитих организација и институција које се баве темама медијске и информационе писмености, укључујући надлежна министарства, државне агенције и друге институције, међународне организације, академску заједницу, организације цивилног друштва, медије, стручњаке из области развоја и добробити дјетета, медија и комуникација, онлајн безбједности, педагогије итд. Захваљујући ангажману сви укључених актера, ова мрежа је успјела да заживи као платформа за размјену информација и сарадњу.

У сврху подизања свијести јавности по питању различитих тема из области медијске и информационе писмености, те промоције израђених ресурса на ове теме различитих партнерских организација и институција успостављена је прво Facebook страница Medijska i informaciona pismenost u Bosni i Hercegovini, а потом и овај веб-портал www.medijskapismenost.ba који треба да служи као централно мјесто за информације и ресурсе на тему медијске и информационе писмености у држави. У оквиру рада мреже успостављена је и затворена Facebook група Medijska i informaciona pismenost – grupa eksperata u BiH која олакшава размјену информација између експерата.

Заједничком организацијом кампање „Дани медијске и информационе писмености“ мрежа показује на који начин се заједничким дјеловањем може допринијети унапређењу различитих аспеката медијске и информационе писмености свих грађана нашег друштва.

Уколико желите да се укључите у рад наше мреже, молимо Вас да нас контактирате путем е-маила medijskapismenost@rak.ba.