Новост

Неформална мрежа за развој медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини: Смјернице за стратешки развој

Print Friendly, PDF & Email

Важан корак ка системском приступу у развоју и промоцији медијске и информационе писмености у Босни  Херцеговини је формирање мреже различитих актера активних у области медијске и информационе писмености (МИП). Регулаторна агенција за комуникације БиХ је крајем 2019. године иницирала окупљање институција и организација активних у области медијске и информационе писмености у неформалну Мрежу за развој медијске и информационе писмености у БиХ (Мрежа за МИП у БиХ/Мрежа), чији је циљ размјена информација, координација активности, планирање и спровођење заједничких активности те промоција ресурса израђених у оквиру различитих пројеката у БиХ.

Развојем неформалне Мреже, која је до сада окупљала 70 различитих организација и институција активних у овој области, створили су се услови/потреба за њеним формализовањем и унапређењем организационе структуре и самог функционисања мреже.

Смјернице за стратешки развој неформалне мреже МИП у Босни и Херцеговини, аутора Лејле Турчило и Вука Вучетића, баве се стратешким приступом у смислу њене улоге, организације и начина функционисања, финансирања, циљева и других оперативних аспеката. Дају опште напомене о нивоу МИП-а у БиХ и досадашњим активностима на успостављању, развоју, мисији и визији Мреже за МИП у БиХ те активностима актера укључених у њен рад, а кроз одржану фокус групу представника Мреже из различитих кластера (академска заједница, цивилно друштво, међународне организације, медији, појединци) анализиране су потребе њених чланица.У документу је представљено 10 (десет) кључних препорука за стратешки развој Мреже, које су укратко приказане у сљедећој инфографици:

Преузмите Смјернице за стратешки развој неформалне мреже МИП у Босни и Херцеговини.

Oвај документ је израђен уз подршку Савјета Европе и пројекта Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију, у оквиру Акционог плана за Босну и Херцеговину 2018—2021. Финансирање Акционог плана осигурале су Норвешка и Луксембург. Мишљења изражена у овом документу су искључиво ауторова и не одражавају нужно службену политику Савјета Европе.