Новост

Нови ЕУ Кодекс о сузбијању дезинформација из 2022. године

Print Friendly, PDF & Email

Европска комисија је 16. јуна 2022. године објавила нови, ојачани Кодекс о сузбијању дезинформација који су развили и потписали различити актери попут великих интернетских платформи, технолошких и оглашивачких компанија, организација цивилног друштва, истраживачких организација и провјеритеља чињеница.

Кодекс о сузбијању дезинформација из 2022. године се темељи на првом Кодексу о сузбијању дезинформација из 2018. године и тежи циљевима Смјерница Европске Комисије о унапрјеђењу првобитног Кодекса, представљених у мају 2021. године. Кодекс из 2018. године је први алат те врсте уз помоћ којег су се релевантни актери у индустрији договорили о стандардима за борбу против дезинформација, али је након процјене првог раздобља његове имплементације закључено да га је потребно побољшати и прилагодити у складу са растућим технолошким, тржишним, друштвеним и законодавним условима.

Нови Кодекс има за циљ рјешење недостатака претходног Кодекса, уз прописивање чвршћих и детаљнијих обавеза и мјера и доноси шире и прецизније одредбе  којима се потписници обавезују на транспарентнију и свеобухватну борбу против дезинформација, а све у циљу стварања сигурнијег и поузданијег online окружења.

Кодексом из 2022. године се готово удвостручио број потписника (34 према 16), али и нових обавеза (44 насупрот 21) уз 128 нових мјера. Потписници Кодекса који укључују интернетске гиганте као што су Google, Meta, TikTok,Twitter, Microsoft, али и низ других актера из ове области морају примијенити одредбе Кодекса који су потписали и предузели кораке у сузбијању дезинформација на својим платформама, укључујући и интернетско оглашавање. Иако у списку потписника Кодекса недостају технолошки дивови као што су Apple, Телеграм и Амазон (осим livestreaming Амазон платформе Twitch), број потписника је значајан и могао би довести до веће транспарентности на највећим свјетским платформама.

У фокусу нових правила је и финансирање online платформи. Thierry Breton, повјереник Европске уније за унутрашње тржиште истиче да online платформе морају дјеловати много снажно, посебно по питању финансирања, те да ширење дезинформација никоме не смије донијети нити један еуро. Потписници који управљају великим online платформама за вишеструко кршење правила Кодекса и  неспровођење мјера за смањење ризика могу бити кажњени до 6% својих годишњих глобалних прихода.

Главна подручја фокуса новог дезинформацијског кодекса ЕУ-а су:

Ширење базе потписника

Нови Кодекс не укључује само велике интернет платформе, већ и низ других актера укључених у проблематику ублажавања ширења дезинформација и отворен је за пријаве. Шира база потписника би помогла у даљој, свеобухватној борби против дезинформација на интернету.

Демонетизација дезинформација

Циљ Кодекса је смањење финансијских подстицаја преносиоцима дезинформација којима се онемогућавају приходи од оглашавања, као и успостављање ефикасније сарадње међу актерима сектора оглашавања и њихово снажније заједничко дјеловање.

Транспарентност политичког оглашавања

Ојачани Кодекс обавезује потписнике на увођење јачих мјера транспарентности, омогућујући корисницима да лако препознају политичке огласе бољим означавањем и информацијама о спонзорима, цијени огласа и времену приказивања, уз успостављење претраживих репозиторијума.

Осигуравање интегритета услуга

Кодекс ће ојачати мјере за смањење манипулативног понашања корисника које се користи за ширење дезинформација (нпр. лажни рачуни ботови, лажно представљање, злонамјерни кривотворени садржаји) и успоставља чвршћу сарадњу међу потписницима у борби против изазова повезаних са таквим техникама.

Оснаживање корисника

Кодексом је предвиђена боља заштита корисника од дезинформација кроз побољшане алате за препознавање, разумијевање и означавање дезинформација за приступ изворима и кроз иницијативе за медијску писменост.

Оснаживање истраживача

Кодекс предвиђа већу подршку online платформи у истраживању дезинформација и захтјева од компанија да понуде истраживачима бољи и шири приступ подацима које платформе посједују.

Оснаживање заједнице која провјерава чињенице

Новим кодексом, покривеност провјере чињеница прошириће се на све државе чланице ЕУ-а и обухватити све језике, те ће осигурати да платформе досљедније користе провјеру чињеница на својим услугама, уз накнаду онима који провјеравају чињенице.

Центар за транспарентност и Радна група

Једноставан преглед проведби и праћење рада Кодекса омогућиће Центар за транспарентност, доступан свим грађанима и Радна група која ће прегледати и прилагођавати Кодекс у складу са технолошким, друштвеним, законодавним и тржишним развојем.

Ојачани оквир за праћење

Кодекс доноси ојачани оквир за праћење проведби Кодекса у цијелој ЕУ и на нивоу држава чланица, гдје ће велике интернетске платформе о свом напретку извјештавати сваких шест мјесеци, док ће остале потписнице извјештај подности на годишњем нивоу.

Боља сарадња између различитих платформи

Потписници Кодекса ће својом бољом сарадњом на различитим платформама размијенити искуства у погледу манипулативних понашања корисника, што ће такође помоћи мањим европским компанијама да сазнају на који начин највеће интернетске платформе рјешавају проблеме по том питању.

Věra Jourová, потпредсједница Европске комисије за вриједности и транспарентност је истакла да ће нови Кодекс коначно дати значајне податке за мјерење перформанси за платформе у свим земљама и језицима ЕУ – што је био велики недостатак у ранијим круговима извјештавања, са чим је створено ново окружење за сарадњу уз стално праћење и потенцијално прилагођавање новим пријетњама и новим доказима, додајући, да је Кодекс кључни инструмент за стварање сигурнијег и здравог окружења у цијелој Европској унији.

Иако потписивање Кодекса још увијек није обавезујуће за било коју компанију, циљ Кодекса је да постане „мјера ублажавања“ и „кодекс понашања“ у оквиру Акта о дигиталним услугама, као значајан ресурс у борби против дезинформација.

Потписници ће имати шест мјесеци да проведу потписане обавезе и мјере, а Комисија ће заједно са Европском групом регулатора за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА) и Европским опсерваторијем за дигиталне медије (ЕДМО) на основу  детаљног квалитативног и квантитативног извјештавања које се очекује од потписника редовно оцјењивати њихов ​​напредак у провођењу Кодекса.