Новост

Одговорна умјетна интелигенција – преглед утицаја умјетне интелигенције на људска права и перспективе медијске писмености у контексту БиХ

Print Friendly, PDF & Email

Студија под називом „Одговорна умјетна интелигенција“, ауторица Бојане Костић и Каролин Синдерс, полази од тога да је вјештачка интелигенција усмјерила пажњу глобалне политике на изазове рјешавања проблема негативног утицаја вјештачке интелигенције на људска права. Студија има два циља: упознати стручну заједницу са практичним импликацијама друштвеног утицаја вјештачке интелигенције, те понудити ресурсе за МИП у контексту конкретног утицаја вјештачке интелигенције.

Студија је показала да су ризици које собом носе вјештачка интелигенција и алгоритми нестални, непостојани и промјенљиви. Студија посебно обрађује утицај великих свјетских технолошких компанија, као и начине на које системи и технологије које те компаније уводе присвајају и искориштавају све аспекте људског живота. Студија анализира интервенције МИП-а као оквир за разумијевање негативних утицаја ове вишедимензионалне мреже на нашу аутономију и људска права, истовремено истичући значај приступа заснованог на људским правима и учешћу различитих актера  МИП-а.

Летак

Студија је објављена 2022. године уз подршку Савјета Европе и пројекта под називом „Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију“ у оквиру Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину за период 2018-2021 и доступна је на линку:

Верзија текста на енглеском језику: https://rm.coe.int/mil-study-3-artificial-intelligence-final-2759-3738-4198-2/1680a828cf

Верзија текста на локалним језицима: https://rm.coe.int/mil-study-3-bhs-pdf-artificial-intelligence/1680a828fd