Новост

Одржан „Медијски час – дан с медијима о медијима“: панел дискусија, предавања и радионице

Print Friendly, PDF & Email

„Медијски час – дан с медијима о медијима“ одржан је 21. маја 2024. у Europe Houseu у Сарајеву, као цјелодневни догађај намијењен представницима медија, дјеци, наставницима, васпитачима, библиотекарима и родитељима. У фокусу „Медијског часа“ нашла су се питања медијског васпитања дјеце и младих, улога медија у промовисању медијске и информационе писмености те могућности грађанског учествовања у раду медија и продукцији медијског садржаја.

„Медијски час“ је отворен панел дискусијом за медије и стручну јавност „Како медији промовишу медијску писменост?“ на којој су представници Регулаторне агенције за комуникације најприје упознали присутне са улогом и обавезама медија у промоцији медијске писмености. Такође, представили су резултате упитника упућеног свим пружаоцима аудио-визуелних медијских услуга и медијских услуга радија у Босни и Херцеговини, а који се тицао активности и програмских садржаја које су станице реализовале/емитовале у протеклих годину дана на неку од тема из подручја медијске писмености. „Медиацентар“ Сарајево изнио је своја искуства сарадње цивилног сектора и медија на подручју медијске писмености. О искуствима својих медијских кућа у промовисању медијске писмености говориле су представнице БХРТ-а, Алџазире Балканс и Radio Aktive Зеница: Сенада Ћумуровић, Лејла Мазлић и Ена Чаушевић.

Панел дискусија је окончана дискусијом из које је произашло сљедећих шест закључака:

  1. Пружаоци медијских услуга требало би да повећају обим и тематску разноликост медијских садржаја и других ресурса у циљу развијања напредних вјештина медијске писмености свих грађана земље. Продукција таквих садржаја требало би да буде редовна и усклађена с трендовима и изазовима с којима се сусреће савремена публика. Дистрибуција оваквих садржаја требало би да буде ослоњена на сву расположиву технологију и комуникационе канале.
  2. Пружаоци медијских услуга требало би да дају допринос спровођењу међународних иницијатива, као што су УНЕСКО-ва „Глобална седмица медијске и информационе писмености“, „Дан безбједнијег интернета“, те националних кампања као што су „Дани медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини“.
  3. Медијски радници, укључујући управљачке структуре, такође би требало да се додатно едукују на различите теме из области медијске и информационе писмености.
  4. Полазећи од обавеза државе да промовише медијску писменост у складу с одредбама Директиве Европске уније о аудио-визуелним медијским услугама и препорукама Савјета Европе, потребно је обезбиједити адекватне ресурсе за сталну подршку иницијативама медијске писмености, укључујући подстицаје за продукцију таквих садржаја, подршку националним иницијативама и подршку Мрежи за медијску и информациону писменост.
  5. С обзиром на улогу јавних РТВ сервиса, потребно је на одговарајући начин дефинисати њихове законске обавезе промовисања напредних вјештина медијске писмености за грађане свих узраста.
  6. За потребе праћења напретка и извјештавања о предузетим мјерама, потребно је осигурати адекватну размјену информација између регулатора, министарства и пружалаца медијских услуга кроз Мрежу за медијску и информациону писменост.

У оквиру „Медијског часа“, у сарадњи с проф. др Емином Дедић Буквић и студентима/студентицама Одсјека за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, одржане су и педагошке радионице и предавања за родитеље и све оне који учествују у медијском васпитању дјеце, наставнике и васпитаче, на тему изазова одгајања у мултимедијалном окружењу, као и радионице намијењене дјеци од III до VI разреда на теме:  „Медији и емоције“ – радионица за развој медијске и емоционалне писмености код дјеце, „Шта је с друге стране екрана?“ – адекватно препознавање и тумачење информација, вијести и понашања у дигиталном окружењу, „Бити свој!“ – изградња здраве слике о себи, осврт на друштвене мреже и социјално-емоционално описмењавање.

Такође, одржане су и медијске радионице за ученике од III до VII разреда, библиотекаре и наставнике-водитеље секција медијске и информационе писмености, као и све оне који учествују у медијском васпитању дјеце. Радионице су реализовали новинари и новинарке на сљедеће теме: „Шта је иза вијести дана?“ – упознавање с ТВ новинарством и сегментима иза екрана, „Припреме и вођење интервјуа“ – постављање питања од интереса јавности, као и кратка радионица видео-продукције током које су учесници правили извјештај о „Медијском часу“ пратећи рад видеографа.

Организатори овог догађаја су Фондација „Медиацентар“ Сарајево и Регулаторна агенција за комуникације, уз подршку организације Transitions из Прага, медија и Одсјека за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву. „Медијском часу“ присуствовао је велики број новинара и представника медија из читаве БиХ, као и велики број чланова академске заједнице, просвјетних радника, студената и ученика.