Новост

Одржан стручно – едукативни скуп на тему сигурности дјеце на интернету у Бијељини

Print Friendly, PDF & Email

Регулаторна агенција за комуникације (Агенција), била је организатор стручно едукативног скупа на тему сигурности дјеце на интернету у Бијељини, а у оквиру реализације пројекта „Заштита дјеце на интернету у системима корисника дозвола Регулаторне агенције за комуникације“.

На стручно-едукативном скупу учествовали су представници законодавних тијела, пружаоци услуга интернета (Интернет сервис провајери – ИСП), представници институција и организација активних у области заштите дјеце на интернету.

На скупу је представљен нацрт студије и одржана дискусија о различитим аспектима заштите дјеце на интернету, као и могућностима за унапрјеђење регулаторног оквира.

На скупу су прикупљене релевантне информације о стању сигурности дјеце на интернету, те дефинисани закључци који ће бити обједињени након завршетка свих стручно-едукативних скупова. Циљ одржавања скупова је прикупити што више корисних информација о овој теми из различитих босанскохерцеговачких градова и дефинисати закључке, те уз сарадњу са свим релевантним судионицима покушати унаприједити и побољшати заштиту дјеце на интернету.

Пројекат „Заштита дјеце на интернету у системима корисника дозвола РАК“ Агенција реализује током 2022. године у 11 фаза, од анализе стања, преко израде едукативних материјала, aжурирања web странице и мобилне апликације, дигиталне комуникације, до фазе организације стручно-едукативних скупова на тему сигурности дјеце на интернету. Скупови ће бити реализовани у 5 градова, и то, Бијељина, Бихаћ, Бања Лука, Мостар и Сарајево. Пројекат је фокусиран на анализу стања из области заштите дјеце на интернету, дефинисања могућих унапрјеђења и промоције ове осјетљиве теме. Дјеца су све чешће жртве насиља на интернету, изругивања, превара, врбовања, крађе идентитета, и других негативних појава, те је циљ овог пројекта пробудити свијест дјеце, родитеља и свих корисника интернета о опасностима које вребају у online свијету, кроз анализу, истраживања и статистичке податке указивати на потребу сталне и превентивне едукације, као главног корака у заштити дјеце на интернету и дигиталним платформама.

Агенција ће, реализацијом овог пројекта, али и даље, у оквиру своје надлежности, интензивно радити на унапрјеђењу медијске писмености у Босни и Херцеговини, и покренути све расположиве механизме како би се стање у области заштите дјеце на интернету унаприједило.