Новост

Основе дигиталне медијске писмености – информацијски поремећај и дезинформисање у контексту Босне и Херцеговине

Print Friendly, PDF & Email

Студија под називом „Основе дигиталне медијске писмености – информацијски поремећај и дезинформисање у контексту Босне и Херцеговине“ аутора Мартине Чепмен, Рикардо Кастелини да Силве и Јоане Авадани полази од тога да убрзани развој технологије доноси нове прилике за повезивање, стварање, интеракцију и подјелу информација, чинећи да појединци више нису само примаоци медијског садржаја, већ и његови креатори и дистрибутери. Међутим, такве прилике попраћене су изазовима, као што су дезинформације и глобални информацијски поремећај.  Посебан осврт студија прави на то како наведени феномени утичу на медијски простор у Босни и Херцеговини.

Студија је показала да је борба против дезинформација вишеслојан проблем, те да рјешења морају подразумијевати ангажман низа различитих актера у дужем временском периоду, као и примјену различитих приступа, међу којима и промовисање вјештина и знања из области медијске и информационе писмености. Медијска и информациона писменост обухвата различита подручја, те треба водити рачуна да креатори политика и они који су позвани да обликују ток дигиталне еволуције и будућност земље – кроз формулисање правних  норми и политика – буду упознати са најновијим приступима и иницијативама на међународном нивоу, те да буду спремни и способни да у Босни и Херцеговини креирају амбијент у којем се поштују сва људска права, укључујући право на слободу изражавања.

Најзад, студија даје детаљне практичне савјете и смјернице за наставнике и едукаторе, представљајући активности и материјале погодне за кориштење у наставном процесу, у обради најважнијих проблема из области медијске и информационе писмености.

Студија је објављена 2022. године уз подршку Савјета Европе и пројекта под називом „Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију“ у оквиру Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину за период 2018-2021 и доступна је на линку:

Верзија текста на енглеском језику: 1680a87f85 (coe.int)

Верзија текста на локалним језицима: 1680a87fac (coe.int)