Новост

Позицијска студија Медијска и информацијска писменост у системима образовања у Босни и Херцеговини: Хибридни модел вишекомпонентне интеграције

Print Friendly, PDF & Email

Позицијска студија Медијска и информацијска писменост у системима образовања у Босни и Херцеговини – Хибридни модел вишекомпонентне интеграције настала је 2021. године као одговор на вишегодишње промишљање и  рад на унапређењу медијске и информационе писмености у системе образовања у Босни и Херцеговини. У студији је дат кратак осврт на стратешке одреднице неколико модела интеграције и представљен је хибридни модел вишекомпонентне интеграције. Овај инклузивни модел укључује хоризонталну и вертикалну интеграцију, обухвата различите сегменте обуке за наставнике, уз пажљиво планирање усклађено са циљевима и процјеном образовног програма и истиче важност подизања свијести у БиХ о значају МИП-а и стратешког планирања свих актера укључених у интеграцију МИП-а у образовне системе.

Студију је израдио Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву  након вишегодишњег заједничког рада мултидисциплинарне групе истраживача из Босне и Херцеговине и региона, уз сарадњу са Одсјеком за компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, те континуирани значајан допринос Универзитета у Источном Сарајеву, Свеучилишта у Мостару и Универзитета у Бањој Луци. Документ је настао у склопу пројекта: “Изградња повјерења у медије у Југоисточној Европи и Турској, фаза 2“ уз финансирање  ЕУ-УНЕСЦО-а.

Преузмитe Позицијску студију Медијска и информацијска писменост у системима образовања у Босни и Херцеговини – Хибридни модел вишекомпонентне интеграције.