Новост

Позицијска студија о политикама и стратегијама медијске и информацијскe писмености у Босни и Херцеговини: Медијска и информацијскa писменост: Вријеме је за стратешки приступ

Print Friendly, PDF & Email

Позицијска студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини: Медијска и информацијска писменост: Вријеме је за стратешки приступ настала је 2018. године са циљем подизања свијести јавности, а првенствено одговарајућих власти на важност питања у вези са развојем медијске и информационе писмености у БиХ и недостатком стратешког приступа који би резултирао интеграцијом МИП-а у формално и неформално образовање. Студија образлаже зашто је то важно и предлаже оптималан стратешки приступ, који би унаприједио ниво МИП-а у БиХ.

Студију је ангажманом Института за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву развио мултидисциплинарни тим стручњака и заснована је на налазима Прегледне студије о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини и закључцима Консултација о МИП-у у БиХ, које су укључиле међусекторске дебате и учешће различитих актера. Консултације је организирао Универзитет у Сарајеву (Факултет политичких наука и Филозофски факултет, Катедра за библиотекарство) и Министарство цивилних послова БиХ уз подршку Државне комисије БиХ за сарадњу с УНЕСЦО-ом у априлу 2018. године.

Као допуна ове студије, 2020. године настала је допуњена верзија Позицијска студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини Вер 2.0 (2020): Медијска и информацијска писменост: Вријеме је за имплементацију усвојених принципа у којој су конкретизоване стратешке одреднице из претходне студије и представљени помаци у реализацији препорука.

Преузмите:

Позицијска студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини: Медијска и информацијска писменост: Вријеме је за стратешки приступ

Позицијска студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини Вер 2.0 (2020): Медијска и информацијска писменост: Вријеме је за имплементацију усвојених принципа