Новост

Позицијска студија Улога организација цивилног друштва у проведби стратегија и политика медијске и информацијскe писмености у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Позицијска студија Улога организација цивилног друштва у проведби стратегија и политика медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини настала је 2020. године са циљем подизања свијести о важној улози цивилног друштва као стратешког партнера у развоју медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини и недостатка стратегије и политике о интеграцији и унапређењу МИП-а. У студији је представљено тренутно стање и предложени су даљни кораци и препоруке са фокусом на  јавни сектор и субјекте у образовању, те оснаживање  грађанства као базе цивилног друштва у јачању кометенција МИП-а.

Студију је израдио пројектни тим Института за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву након вишегодишњег заједничког рада мултидисциплинарне групе истраживача из Босне и Херцеговине и региона, уз сарадњу са Одсјеком за компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, те континуирани значајан допринос doprinos Универзитета у Источном Сарајеву, Sveučilišta u Mostaru и Универзитета у Бањој Луци.  Документ је настао у склопу пројекта: “Изградња повјерења у медије у Југоисточној Европи и Турској, фаза 2“ уз финансирање  ЕУ-УНЕСКО-а.

Преузмите Позицијску студију Улога организација цивилног друштва у проведби стратегија и политика медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини