Новост

Популаризација медијске културе и васпитања за медије

Print Friendly, PDF & Email

Приказ рада „Популаризација медијске културе и васпитања за медије“ аутора проф. др Златка Милише. Рад је објављен у зборнику радова с научног скупа „Актуелизација и популаризација науке кроз медије“, одржаног 2022. у Мостару, у организацији Универзитета у Мостару, Федералног министарства образовања и знаности/науке и Института друштвених наука Иво Пилар – подручни центар Осијек.

Полазећи од снажног утицаја који медији остварују на обликовање погледа на свијет и преференција код дјеце и младих, Милиша у свом пленарном излагању констатује како васпитање за медије и медијска култура, схваћена као критичко испитивање улоге медија у ширем друштвеном контексту, требају бити интегрисани у савремени школски курикулум. Исходи интегрисања овако конципираног приступа медијској култури и медијском васпитању били би усвајање рефлексивно-критичког става код дјеце и младих, способност критичке анализе симболичких значења медијских садржаја, расвјетљавање улоге доминантних образаца у култури, све до откривања политичких аспеката медијских порука.

Препорука аутора је да медијска култура и васпитање за медије у систему формалног образовања буду заступљени и кроз учешће дјеце и младих у практично-стваралачком медијском раду као што су школски листови, новинарске радионице, изложбе, креирање видео-игара, стрипова, репортажа итд. што се сматра нарочито корисним за развијање способности деконструкције медијских порука.

Аутор посебно истиче значај врхунских дјела свјетске књижевности за рефлексивно-критичко (алтернативно) пропитивање стварности, не само из угла дјеце и младих, него и шире јавности.

Рад можете потражити овдје на страницама 13-26.