Новост

Потрошачка писменост – зашто је важна?

Print Friendly, PDF & Email

Потрошачка писменост може се дефинисати као способност потрошача да комбинацијом знања, вјештина и сопственог ангажмана процијени основне информације потребне за доношење одговарајућих одлука везаних за избор производа који жели купити, уз познавање својих потрошачких права.

Разне врсте оглашавања су свуда око нас, а избор медија којима се пласирају огласи као што су телевизија, радио, новине, филмови, интернет, билборд плакати и др. расту из дана у дан, као и њихов утицај на сваког појединачног потрошача, укључујући и дјецу. Зато је потребно савладати кључне концепте потрошачке писмености да би знали како одабрати жељени производ и како се заштитити од превара у свијету оглашавања. Да би овладали основним сегментима потрошачке писмености, потрошачи би требали знати одговоре на сљедећа питања:

 • Шта је оглашавање?
 • Које су технике и поступци оглашавања?
 • Шта је дигитално оглашавање?
 • Шта је етика оглашавања?
 • Како оглашавање утиче на потрошаче, а посебно на дјецу?
 • Која су права потрошача?

Шта је оглашавање?

Оглашавање је један од облика комерцијалних комуникација које укључују, између осталог и спонзорство, телетрговину и пласман производа. За разлику од пропаганде чији је циљ “продаја” различитих идеја о томе шта нам је потребно и шта је најбоље за нас, оглашавањем се директно путем комерцијалних порука и разних кампања настоји извршити утицај на формирање одређеног става конзумената, тиме подстаћи куповина одређених производа и остварити одређени профит. При томе је веома важно знати, које врсте комерцијалних комуникација су забрањене и у којим околностима.

Andrea Piacquadio/Pexels

Технике и поступци оглашавања

Да би се потенцијални купци заинтересовали за одређене производе и подстакли на куповину, приликом оглашавања се користе се различите технике којима се утиче на њихову свијест и мишљење, а неке од њих су сљедеће:

 • Техника понављања – када се уз видео и/или звук назив или изглед производа или услуге понови више пута, он се уреже у памћење корисника;
 • Тврдње о производу – привлаче пажњу купца промовишући оно што производ или услуга може учинити за њега (“трајно ниска цијена”; “побољшава квалитет косе” и др.);
 • Техника “Bandwagon” – купац се увјерава да се придружи “гомили” која је тај производ већ успјешно конзумирала;
 • Повезивање производа, бренда или компаније са познатом особом, музичком нумером и др. – на овај начин се психолошки утиче на избор купца;
 • Емоционално увјеравање – ова техника се темељи на фактору потребе потрошача (за нечим новим, промјеном старих ствари, постати привлачан) и фактору страха (од несреће, смрти, болести и др.);
 • Промоције и награде – давање узорака производа потрошачима и организовање наградних игара уз дарове;
 • Идеална породица – приказује “сретну” породицу која користи одређени производ;
 • Подмићивање купаца – уз куповање једног производа добија се још један производ или неке додатне погодности:
 • Испитивање купаца – постављају им се питања да би се добили одговори о одређеном производу;
 • Понашање потрошача – прате се активности потрошача у доношењу одлука о куповини, а оно зависи од његових личних и психолошких фактора – културе, образовања, породичне ситуације и др.

Дигитално оглашавање

Дигитално оглашавање или web оглашавање, online маркетинг, интернет оглашавање се одвија путем интернетских канала (web странице, е-пошта, друштвене мреже,видео снимци, блогови, СМС поруке и др.), а огласи се појављују на Googleu, Facebooku, YouTubeu и др.

DiggtiyMarketing/Pixabay

Етика оглашавања

Етика оглашавања је један од најважнијих карактеристика у комуникацији између продавача и купаца и подразумијева скуп добро дефинисаних моралних принципа повезаних са сврхом и природом оглашавања. Етички оглас је пристојан и не износи лажне тврдње.

Утицај оглашавања на потрошаче, а посебно на дјецу

Утицај који оглашавање има на потенцијалне потрошаче је изниман и сврха је оглашавања уопште. Изазвати пажњу потенцијалног купца да примијети и купи одређени производ или услугу значи утицати на његово размишљање и понашање у том процесу. Данас, велика већина потрошача су дјеца којима се оглашивачи све више обраћају, а расте и забринутост због великог утицаја које оглашавање има на најмлађу популацију, с обзиром да због свог узраста нису у могућности разазнати “стварни” од “фикцијског” свијета и схватити значење одређене рекламне поруке.

Права потрошача

Као један од основних сегмената потрошачке писмености је познавање основних потрошачких права загарантованих Законом о заштити потрошача БиХ и других прописа донесених на основу тог закона, којим се потрошачи могу заштитити од потенцијалне непоштене пословне праксе трговаца. Са циљем промоције доброг и ефикасног провођења политике заштите потрошача у Босни и Херцеговини, дјелује независно тијело Институција омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ.