Новост

Први састанак институција и организација активних у области медијске и информационе писмености

Iсастанак институција и организација активних у области МИП
Print Friendly, PDF & Email

Један од првих корака Одсјека за садржај и медијску писменост, који је Регулаторна агенција за комуникације формирала у октобру 2019. године, био је организовање састанка институција и организација активних у области медијске и информационе писмености који је одржан у просторијама Агенције 17. децембра 2019. године уз присуство 32 учесника и осам запосленика Агенције. Превасходни циљ састанка било је успостављање јединствене платформе на нивоу државе за развој медијске и информационе писмености у сврху јачања капацитета корисника за одговорно коришћење медија и телекомуникационих услуга. 

Дневни ред састанка обухватао је размјену искустава и информација о планираним активностима свих позваних актера за 2020. годину, дискусију о иницијативи Агенције за обиљежавање Европске седмице медијске писмености у другој половини марта 2020. године, те приједлог Агенције о креирању платформе за развој медијске и информационе писмености као модалитету будуће сарадње.

На састанку су презентоване досадашње активности Агенције у области медијске и информационе писмености, уз посебан акценат на нову ревидирану Директиву Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама, чије транспоновање је било планирано за 2020. годину, која у члану 33. захтијева од држава чланица унапређење и предузимање мјера и алата за развој вјештина медијске писмености. Такође, презентоване су планиране активности Агенције за 2020. годину на пољу заштите малољетника, борбе против дезинформација, обезбјеђивања приступачности медијским садржајима особама са инвалидитетом. Представљене су активности на увођењу напредног мониторинг система за сав емитовани програм у БиХ, те пројекат у области заштите дјеце на интернету у системима корисника дозвола.

Сви учесници састанка представили су свој досадашњи ангажман на пољу развоја медијске и информационе писмености и презентовали планиране активности за 2020. годину, изразивши задовољство усљед предвиђене будуће сарадње. Сви присутни једногласно су подржали приједлог Агенције о успостављању платформе за развој медијске и информационе писмености, прихватајући Агенцију као координатора ових активности, а подржана је и иницијатива Агенције за обиљежавање Европске седмице медијске писмености у БиХ.