Новост

Прегледна студија о политикама и стратегијама медијске и информацијскe писмености у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Прегледна студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговинi настала је 2018. године са циљем анализирања политика и стратегија у области медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини. Студију је на основу УНЕСКО-овог концепта МИП-а израдио мултидисциплинарни тим стручњака и актера из различитих сектора МИП-а, да би послужила као темељ за дискусије и консултације о овој теми и понудила препоруке за укључивање МИП-а у формално и неформално образовање, владине секторе и босанскохерцеговачко друштво уопште.

Аутори студије су Емир Вајзовић, Амер Џихана, Марио Хиберт, Вања Ибрахимбеговић Тихак, Сарина Бакић и Феђа Куленовић, а израђена је у склопу пројекта “Изградња повјерења у медије у Југоисточној Европи и Турској“ који финансира ЕУ-УНЕСКО.

Као допуна ове студије, 2020. године настала је допуњена верзија Прегледна студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини – Вер 2.0 (2020), која је понудила нове информације на ову тему, настале у претходне двије године.

Преузмите:

Прегледна студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини

Прегледна студија о политикама и стратегијама медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини – Вер 2.0 (2020)