Новост

Приручник за тренере из области медијске и информацијске писмености

Print Friendly, PDF & Email

Приручник за тренере из области медијске и информацијске писмености аутора Стефана Јањића и Слободанке Декић креиран је као помоћ будућим тренерима медијске писмености у припреми њихових едукативних програма.

Медијска и информациона писменост подразумијева способност појединца да преиспитује медијске садржаје које конзумира, да их критички вреднује и анализира и да у складу са својим знањем и вјештинама ствара нове медијске садржаје. Ова публикација је намијењена учитељима, наставницима, представницима невладиних организација, али и новинарима дa би их оспособила за рад са различитим групама публике коју је потребно едуковати. Уз кратак преглед старосних група са којима може да се ради у програмима медијског описмењавања (дјеца, млади и старији) и практични водич за сваку од њих, у публикацији је представљено пет модула са пратећим активностима.

У модулу Визуелна писменост објашњено је како слике утичу на нашу перцепцију стварности, разматрају се начини на које се медији и публика  служе сликама, те како тај свакодневни процес критички преиспитати.

Медији и различитост је модул који се надовезује на претходни у смислу подстицања критичког мишљења о утицају различитих медијских форми (чланци, наслови, видео-садржаји) и жанрова (информативни и популарни медији) на обликовање нашег схватања другог и другачијег (мањина, осјетљивих група).

Провјера информација је модул који би требало да подигне свијест о присуству великог броја дезинформација у медијским садржајима и манипулација информацијама и предлаже неколико бесплатних алата за провјеру података.

Модул Онлајн безбједност се бави безбједним коришћењем технологија и одговорним понашањем према властитој и туђој безбједности.

Модул Унутар медија посвећен је теми функционисања традиционалних и онлајн медија уопште, одгаварајући на питања о улогама уредника, новинара и других актера, као и оних који се тичу независности медија и професионалних стандарда.

На крају публикације налазе се корисни линкови као помоћ тренерима у ефикаснијој организацији тренинга и унапређењу њихових програма.

Публикацију је објавио Медицентар Сарајево у оквиру пројекта “Медији за грађане – грађани за медије”.

Приручник преузмите ОВДЈЕ.