Новост

Резултати истраживања о адекватној информисаности младих у Босни и Херцеговини о ситуацији у вези са Ковид-19

Print Friendly, PDF & Email

Важност адекватне информисаности грађана за вријеме кризних ситуација потакла је Регулаторну агенцију за комуникације да испита колико су млади, али и други грађани Босне и Херцеговине,  информисани о ситуацији у вези са Ковид-19. Истраживање под називом “Адекватно информисање о ситуацији у вези са Ковид-19 у БиХ“ проведено је 14. 3. 2020. године у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у Босни и Херцеговини путем њихове комуникационе платформе У-репорт. Испитаници су одговарали на питања о адекватној информисаности о ситуацији у вези са Ковид-19, изворима информисања, учесталости провјеравања информација, те о начинима на које, евентуално, провјеравају одређене информације.

Истраживање је показало да чак 86% испитаника у БиХ сматра да је адекватно информисано о ситуацији у земљи у вези са Ковид-19, посебно млади. Њих око двије трећине о овој теми информише се путем интернета, отприлике једна трећина гледајући телевизију, док су остали извори мало заступљени.

Сваки други испитаник информише се о ситуацији у вези са Ковид-19 једанпут дневно, док се 15% испитаника информише о новонасталој ситуацији више од пет пута на дан.

Комплетни резултати истраживања доступни су овдје: https://www.rak.ba/bs-Latn-BA/brdcst-media-literacy