Новост

Смјернице за подршку дјеци жртвама насиља и њиховим родитељима

Print Friendly, PDF & Email

Смјернице за подршку дјеци жртвама насиља и њиховим родитељима ауторке Јасмине Ивановић намијењене су дјеци жртвама дигиталног насиља и њиховим породицама као подршка и помоћ у опоравку и превазилажењу траума изазваних насиљем.

У времену у којем је интернет постао дио свакодневног живота и који пружа бескрајне могућности за комуникацију, образовање и размјену информација, његова „тамна“ страна позива на опрез, поготово када су у питању дјеца, чија је линија између стварног и online живота замагљена. У дигиталном свијету у којем дјеца проводе већину свог слободног времена на мрежи, обавеза родитеља, наставника и свих актера који су укључени у живот и рад са дјецом је да их упуте у потенцијалне ризике и замке које вребају на интернету и да им у случају да постану жртве online насиља пруже пуну подршку и помоћ.

Ове смјернице се најприје базирају на мапирању, препорукама и примјерима добре међународне праксе и с тим у вези укључивања свеобухватног система Босне и Херцеговине и стручњака који се баве овом тематиком у циљу заштите дјеце од насиља.

У поглављу Међународни правни оквир приказани су бројни међународни документи, међу којима су и они који обавезују Босну и Херцеговину на интервенцију у случају да је дијете постало жртва насиља, посебно ако се ради о сексуалном и дигиталном насиљу.

Документ представља и моделе добре праксе за заштиту и подршку дјеци жртвама насиља и могући опсег третмана, посебно у случајевима сексуалног злостављања који су почињени путем информацијско-комуникацијских технологија.

У поглављу Подршка дјеци жртвама насиља, ауторка наводи начине како приступити раду с дјецом жртвама који су засновани на знању о трауми и њеним дугорочним посљедицама, истиче важност подршке дјеци жртвама насиља и представља третмане намијењене њиховом опоравку и ефикасне терапијске интервенције, како за дјецу жртве насиља, тако и за њихове породице.

Кроз анализу литературе, али и политике и праксе релевантне за овдашње прилике, документ тагира могуће моделе за њихово унапрјеђење.

Публикација је израђена у оквиру пројекта “Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације дјеце на интернету у Србији и БиХ”. За кориштење у Босни и Херцеговини публикација је прилагођена у оквиру пројекта “Зауставити насиље над дјецом: Превенција и рад на спрјечавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини”, чију су реализацију подржали Global Fund to End Violence Against Children и UNICEF.

Публикација је доступна ОВДЈЕ.