Новост

Смјернице за поступање у случају насиља над дјецом у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Смјернице за поступање у случају насиља над дјецом у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини се баве комплексним питањима која се тичу насиља над дјецом у дигиталном окружењу и обухватају проблематику самог препознавања разних облика дигиталног насиља, њиховог третирања унутар медицинских, правних, криминолошких, технолошких и социјалних дисциплина и успостављања механизама за превенцију и борбу против насиља које се врши путем информационих и телекомуникационих технологија. Смјернице доносе и списак најзначајних европских и бх. правних прописа и стандарда за борбу против злостављања дјеце путем информационих и телекомуникационих технологија, као и списак релевантних институција, владиних и невладиних организација, те регулаторног тијела, које у оквиру свог сегмента дјеловања могу активно допринијети борби против овакве врсте насиља над дјецом. На крају, публикација доноси рјечник кључних термина за ову област, који су садржани у тексту Смјерница.

Смјернице су израдили признати стручњаци из ове области окупљени у пројекту Међународног форума солидарности – EMMAUS, а доступне су ОВДЈЕ.