Новост

Смјернице за развој политике медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини

Print Friendly, PDF & Email

Смјернице за развој политике медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини аутора Паола Целота идентификују кључне принципе и дефинишу смјернице за припрему програма медијске и информационе писмености (МИП) и њене имплементације у Босни и Херцеговини (БиХ). Нуде визију будућег пута, кроз информисање о изради стратешког програма политике МИП БиХ и годишњих акционих планова који се фокусирају на кључна подручја интервенције. Документ подржава прилагођавање програма стратегије медијске и информационе писмености и именовање јавног тијела одговорног за промоцију и координацију програма МИП.

Студија доноси низ препорука и даје кључне концепте за развој политике медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини, који су укратко приказани у сљедећој инфографици:

Студија је израђена уз подршку Савјета Европе и пројекта „Медијска и информациона писменост: за људска права и демократију“, у оквиру Акционог плана за Босну и Херцеговину 2018—2021.

Финансирање Акционог плана осигурале су Норвешка и Луксембург. Мишљења изражена у овом документу искључиво су ауторова и не одражавају нужно службену политику Савјета Европе.

Преузмите Смјернице за развој политике медијске и информационе писмености у Босни и Херцеговини.