Новост

Смјернице о кориштењу медија, информационо-комуникационих технологија и времену које дјеца проводе пред екраном

Print Friendly, PDF & Email

Дјеца дигиталног доба расту у комплексном медијском окружењу у којем све више времена проводе пред разним екранима уз различите дигиталне технологије, које имају велики значај у њиховим свакодневним активностима. При томе је веома важно истаћи да креирање позитивних медијских навика дјеце може значајно да утиче на њихово правилно васпитање и развој. Интензивна употреба медија и ИКТ могу да имају како позитиван, тако и негативан утицај на психички, физички и морални развој дјеце, у зависности од врсте медијских садржаја којима су дјеца изложена, контекста у којем се они прате/креирају као и у зависности од времена које дјеца проводе уз медије.

Да би помогли родитељима, али и другима који брину о дјеци, Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине и Mediacentar Sarajevo објавили су Смјернице о кориштењу медија, информационо-комуникационих технологија и времену које дјеца проводе пред екраном. Смјернице су намијењене превасходно родитељима/старатељима и другима који брину о дјеци, али и наставницима, васпитачима, педагозима, психолозима, психотерапеутима и здравственим радницима као подршка њиховим настојањима да обезбиједе уживање права дјетета и развој здравих медијских навика дјеце.

Смјернице сумирају позитивне аспекте коришћења медија и медијских садржаја, али и ризике и штете повезане са употребом медија и ИКТ. Нуде значајан извор информација свима који су укључени у процесе физичког, психичког и моралног развоја дјетета, како да на одговарајући начин, у свом сегменту дјеловања, помогну дјеци да стекну вјештине и знања медијске и информационе писмености, која су неопходна за њихов успјешан и стваралачки живот у савременом дигиталном добу, и садрже низ препорука.

Препоруке родитељима доносе савјете родитељима у креирању здравих медијских навика дјеце, информације и упутства о породичном коришћењу медија, идентификовању евентуалних проблема око прекомјерног коришћења екрана, техничким средствима заштите, као и идеје за заједничке породичне активности пред екранима. Родитељи би требало да властитим примјером уче дјецу добрим медијским навикама, проводе са њима вријеме уз медије, разговарају о коришћењу екрана и постављају правила, те брину о њиховој дигиталној репутацији и безбједности.

Препоруке васпитачима и наставницима доносе различите модалитете укључивања медијског образовања у образовни систем, у циљу оспособљавања дјеце за самостално коришћење медија и развијање критичког става према медијским садржајима. Васпитачи би требало да се стручно образују из дигиталних вјештина и медијског васпитања, планирају активности у циљу развијања и унапређења дигиталних вјештина дјеце, да раде на превенцији онлајн насиља и да помогну дјеци да кроз креирање сопствених медијских садржаја науче више о значају медијске и информационе писмености.

Препоруке педагозима доносе препоруке стручним службама школа како приближити дјеци медијску и информациону писменост и помоћи им да развију вјештине критичког мишљења, те креативног и сигурног коришћења дигиталних технологија. Педагози би требало да организују стручна усавршавања за наставнике, на часовима разредне наставе да обрађују теме из подручја дигиталних вјештина кроз медијско васпитање и организују састанке, радионице и предавања за ученике, родитеље и наставнике са циљем заштите права и безбједности дјеце у дигиталном окружењу.

Препоруке психолозима и психотерапеутима указују на теме и потенцијалне проблеме у вези са коришћењем медија и ИКТ о којима је важно разговарати са дјецом, адолесцентима и њиховим родитељима.

Препоруке здравственим радницима истичу важну улогу здравствених радника који су позвани да дјеци, адолесцентима и родитељима указују на могуће посљедице неадекватног коришћења медија и ИКТ по физички, психички и морални развој дјетета/адолесцента.

Смјернице су резултат сарадње стручних служби РАК-а, Фондације „Медиацентар“ и мултидисциплинарног тима стручњака из БиХ, који чине аутори: Лејла Кафеџић, Нада Граховац, Ивана Зечевић, Драгана Трнинић, Ивана Сиврић, Славен Крајина, Јована Ромчевић Шукало, Саша Рисојевић, Аида Џаферовић, Леа Ченгић и Сања Докић Мрша. Публикација је настала у склопу пројеката „Медији за грађане – грађани за медије“ и „Изградња отпорности на дезинформације: програм обуке за породице, наставнике, новинаре и ширу јавност“.