Новост

Ставови наставника о улози медија у образовању

Print Friendly, PDF & Email

Приказ оригиналног научног рада проф. др Иване Сиврић и доцента Ивоне Чарапине Зовко „Ставови наставника о улози медија у образовању“. Рад је објављен у зборнику радова с научног скупа „Актуелизација и популаризација науке кроз медије“ одржаног 2022. у Мостару Универзитета у Мостару, Федералног министарства образовања и знаности/науке и Института друштвених наука „Иво Пилар“ – подручни центар Осијек.

Поред уводних објашњења која се тичу саме дефиниције и концепта медијске писмености, рад представља резултате истраживања које се бави перцепцијом учитеља/наставника Херцеговачко-неретванског кантона о медијским навикама дјеце и младих које образују, те њиховим ставовима о важности и заступљености васпитања за медије у основним школама.

Истраживање спроведено путем онлајн анкете на одговарајућем узорку од 36 наставника и учитеља показало је да се највећи број учитеља/наставника повремено суочава с појавом медијског насиља код дјеце (42%). Највећи број њих (83%) сматра да дјеца проводе превише слободног времена уз савремене медије, док већина испитаника (61%) сматра да су вријеме које дјеца проводе уз медије, као и квалитет садржаја који конзумирају пресудни за изражавање ризичних понашања међу вршњацима. С тим у вези, највећи број испитаника (80%) сматра да постоји оправдана потреба за едукацијом наставника о медијском васпитању, и то превасходно наставника матерњег језика, информатике и физичког васпитања који се сматрају најпозванијим за преношење ове врсте знања и вјештина у систему формалног образовања.

Имајући у виду резултате истраживања, ауторка заговара потребу укључивања медијског васпитања у систем формалног и неформалног образовања у Босни и Херцеговини, као и сталан рад на медијском образовању наставника/учитеља.

Рад можете потражити овдје на страни 67-95.