Новост

Стратегија развоја медијске и информационе писмености у области образовања у Кантону Сарајево

Print Friendly, PDF & Email

У времену умрежених технологија, појединци и институције се налазе пред многобројним изазовима у прилагођавању образовног процеса дигиталним методама учења, како у разумијевању кључних појмова МИП-а, тако и у интеграцији информационо-комуникационих технологија у савремено образовање. Са циљем инкрпорисања овог вида писмености у све нивое образовања, од предшколског васпитања, основног, средњег и високог образовања, па до програма образовања одраслих, односно система цјеложивотног учења, Влада кантона Сарајево је 24. априла 2022. године усвојила Стратегију развоја медијске и информационе писмености у области образовања у Кантону Сарајево.

Стратегија представља документ који је усмјерен ка унапређењу образовања и утврђивању приоритета према свеукупном развоју медијске и информационе писмености (МИП) у Кантону Сарајево, узимајући у обзир све димензије подучавања и развоја МИП-а. Стратегијом су утврђени циљеви и приоритети развоја МИП-а у Кантону Сарајево, начини њиховог остваривања, као и финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање.

Обавезност израде стратегије налажу европске праксе, уз могућност кориштења средстава Европске уније, али и законска рјешења у области развојног планирања у Фердеацији Босне и Херцеговине.

Кантон Сарајево је препознао значај и улогу међународних актера у процесу интеграције МИП-а као што су: Европска унија, Савјет Европе, УНЕСКО и ОСЦЕ, а УНЕСКО-ови МИП концепти представљају полазну тачку овог документа.

У Стратегији је приказана анализа стања на свим образовним нивоима у Кантону Сарајево, као предуслов за њен исправан одабир, а као основни принцип интеграције МИП-а у образовни систем предложен је хибридни модел вишекомпонентне интеграције. Овај модел се састоји из вертикалне интеграције (осигурава развој науке, истраживања и цјеложивотног образовања будућих наставника и библиотекара и осталих актера свих нивоа образовних система) и хоризонталне интеграције (осигурава кроскурикуларну сарадњу наставника и библиотекара у оквиру наставних програма и планова, те исхода учења).

Стратегија доноси циљеве, мјере и приступ развоја и интеграције МИП-а у образовни систем, а неки од закључака су:

  • Стратегија се ослања на хибридни модел вишекомпонентне интеграције за њено успјешно провођење.
  • Библиотекари и библиотека су окосница хибридног модела вишекомпонентне интеграције МИП-а.
  • МИП се у Кантону Сарајево у предшколском васпитању и основном и средњем образовању не подучава као засебан предмет или програм, већ као кроскурикуларна компетенција уз међупрофесионалну сарадњу библиотекара и наставника.
  • МИП се у моделу цјеложивотног учења у Кантону Сарајево подучава формалним и неформалним програмима обуке.
  • Стратегија препознаје динамичке дигиталне објекте учења, отворени приступ образовним садржајима и вођено истраживачко учење као незаобилазан и нужан искорак у контексту дигиталне трансформације образовања.
  • Стратегија се ослања на развој критичког мишљења код свих актера у образовању и препознаје МИП као једну од кључних компетенција у дигиталном добу.

Експертну радну групу која је радила на изради Стратегије чинили су представници Министарства за науку, високо образовање и младе, Министарства за одгој и образовање, Универзитета у Сарајеву, основних и средњих школа КС, те представници невладиног сектора.

Преузмите Стратегију развоја медијске и информационе писмености у области образовања у Кантону Сарајево