Новост

Трећи састанак чланица мреже за медијску и информациону писменост

Print Friendly, PDF & Email

Регулаторна агенција за комуникације организовала је 4. марта 2021. године трећи по реду (онлајн) састанак неформалне мреже институција и организација активних у области медијске и информационе писмености којем су присуствовала 34 учесника.

На дневном реду састанка била је размјена информација о планираним активностима актера мреже за 2021. годину, као и дискусија о досадашњем раду и приједлозима за побољшање.

Агенција је представила активности на успостављању заједничке веб-странице Агенције и УНЕСКО-а www.medijskapismenost.ba која ће као независна подстраница Агенције у оквиру регионалне УНЕСКО странице служити као основни алат Агенције за промовисање медијске и информационе писмености (МИП). Представљене су активности на изради Смјерница о медијским садржајима, ИКТ и времену које дјеца проводе пред екраном, у сарадњи са Медиацентром Сарајево у склопу регионалног пројекта Медији за грађане – грађани за медије. Најављено је провођење истраживања о медијским навикама одраслих у сарадњи са Савјетом Европе у оквиру JUFREX пројекта, прикупљање података о разликама у медијским навикама и коришћењу ИКТ између дјевојчица и дјечака, израда пројекта са темом из домена онлајн безбједности, обиљежавање дана дјевојчица и обијежавање седмице МИП. Истакнута је важност усвајања стратегије МИП на нивоу државе, уз одговарајућу подјелу надлежности различитих институција и организација. Агенција је подсјетила на истраживање о медијским навикама дјеце и ставовима родитеља које је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом реализовала и представила јавности 2020. године.

Медиацентар Сарајево издвојио је да ће у оквиру регионалног пројекта Медији за грађане – грађани за медије организовати серијал онлајн вебинара и Хакатон серијала који ће се одржати у пет земаља региона. Најављен је и завршни догађај поводом завршетка пројекта.

УНЕСКО је најавио да ће будуће активности усмјерити на свој пројект Building Trust in Media in South East Europe, који ће се бавити пилотирањем предмета медијска и информациона писменост у основним и средњим школама.

Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву представио је недавно објављену публикацију Медијска и информациона писменост: Истраживање и развој, као и публикације које ће ускоро бити објављене. У наредном периоду Факултет ће се усмјерити на истраживање и развој у образовању, интеграцију МИП у образовне системе Босне и Херцеговине, развој политика и стратегија, као и на публиковање материјала који ће произићи из ових активности. Истакнуто је да се на Универзитету у Сарајеву МИП изучава као засебан предмет. Сенат Универзитета усвојио је програм развоја МИП као модула цјеложивотног учења, који ће најприје бити намијењен студентима, а потом и широј јавности.

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци представио је досадашње активности на пољу промоције МИП истакавши да се у оквиру студијског програма новинарство и комуникологија од 2017. године изучава предмет медијска писменост. Истакнута је континуирана сарадња са институцијама Републике Српске, активним у области МИП-а. Најављено је одржавање дводневног мастер class-а за студенте на тему дезинформација, као и обиљежавање седмице медијске и информационе писмености.

Омбудсман за дјецу Републике Српске најавио је усмјеравање дијела својих активности на медијску писменост као један од аспеката дјеловања институције омбудсмана, истичући важност медијског образовања дјеце и побољшања безбједности дјеце на интернету. Споменуто је њихово ангажовање на изради веб-странице Дјеца на интернету.

Save the Children in North-West Balkans представио је активности на припреми стратегије о спречавању сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу у БиХ, активности на изради стратешких докумената за Федерацију БиХ и Брчко Дистрикт у вези са безбједношћу дјеце у дигиталном окружењу, смјернице за подршку дјеци жртвама дигиталног насиља и њиховим родитељима, као и водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите дјеце у БиХ.

Закључено је да је размјена информација кључна за ефикасно дјеловање мреже. С тим у вези, учесници су позвани да све релевантне материјале дијеле путем мејлинг листе, ФБ странице Медијска и информациона писменост у БиХ или затворене ФБ групе Медијска и информациона писменост – група експерата у БиХ.