Новост

Улога регулаторних тијела у области медијске писмености са посебним акцентом на активностима Регулаторне агенције за комуникације БиХ

Print Friendly, PDF & Email

Улога регулаторних тијела у области медијске писмености са посебним акцентом на активностима Регулаторне агенције за комуникације БиХ је рад ауторке Лее Тајић објављен у зборнику радова Медијска писменост у дигитално доба, који предочава како европски оквир за регулацију аудиовизуелних медијских услуга третира медијску писменост и повезује је са регулацијом, каква је пракса европских регулатора по питању медијске писмености, те детаљно презентује активности Регулаторне агенције за комуникације БиХ у овој области, како оне које се експлицитно односе на унапређење медијске писмености, тако и оне које којима то није примарни задатак, али су дио битних задатака регулације који се позитивно рефлектују на медијску писменост, тј. њене основне постулате: способност приступа медијима, анализу и евалуацију медијских садржаја, те креирање медијских порука. У раду се указује и на могућности, ограничења и перспективе у ангажману регулатора у области медијске писмености.

Рад је доступан ОВДЈЕ.

Извор: Тајић Л. (2015). Улога регулаторних тијела у области медијске писмености с посебним акцентом на активностима Регулаторне агенције за комуникације БиХ. У: Ибрахимбеговћ Тихак В.  ур. Медијска пименост у дигиталном добу. Сарајево: Internews у Босни и Херцеговини. Стр. 181-209.