Новост

Уређивање „Википедије“ као механизам развоја компетенција медијске и информационе писмености

Print Friendly, PDF & Email

Приказ прегледног рада „Уређивање Википедије као механизам развоја компетенција медијске и информационе писмености“ доцента Вука Вучетића. Рад је објављен у зборнику радова с научног скупа „Актуелизација и популаризација науке кроз медије“, одржаног 2022. у Мостару, у организацији Универзитета у Мостару, Федералног министарства образовања и знаности/науке и Института друштвених наука Иво Пилар – подручни центар Осијек.

Прегледни рад Вука Вучетића полази од претпоставке да уређивање садржаја на највећој онлајн енциклопедији Википедији придоноси развоју вјештина и компетенција медијске и информационе писмености, које су неопходне за сналажење у динамичној медијатизованој стварности. Аутор констатује како у широј јавности преовладава површно знање о начинима функционисања Википедије, док научни и стручни кругови гаје (не)оправдан негативан однос према Википедији. С тим у вези, аутор дефинише као први циљ рада упознавање шире читалачке публике, али и стручне јавности с Википедијом, док се други циљ рада односи на анализу односа између основних вјештина које посједују уредници Википедије и компетенција медијске и информационе писмености.

Резултати анализе доступних секундарних истраживања потврдили су постојање позитивне везе између компетенција „википедијанаца“ и компетенција које одликују медијски и информационо писмене појединце. Међу наведене компетенције убрајамо процјену релевантности теме, верификацију различитих облика лажних садржаја, трагање за кредибилним изворима информација, поштовање ауторских права, избалансиран, неутралан стил писања, уважавање осталих учесника и сл.

Аутор закључује да је потребно преусмјерити енергију која се троши на одржавање постојећих предрасуда и отпора према Википедији у искоришћавање његових педагошких потенцијала ради развијања основних компетенција медијске и информационе писмености, али и модернизације цјелокупног образовног процеса.

Рад можете потражити овдје на страницама 145-164.