Новост

Уређивање „Википедије“ као механизам развоја компетенција медијске и информационе писмености

Print Friendly, PDF & Email

Приказ прегледног рада „Уређивање „Википедије као механизам развоја компетенција медијске и информационе писмености“ доцента Вука Вучетића. Рад је објављен у зборнику радова с научног скупа „Актуелизација и популаризација науке кроз медије“ одржаног 2022. у Мостару Универзитета у Мостару, Федералног министарства образовања и знаности/науке и Института друштвених наука „Иво Пилар“ – подручни центар Осијек.

Прегледни рад Вука Вучетића полази од претпоставке да уређивање садржаја на највећој онлајн енциклопедији „Википедији“ придоноси развоју вјештина и компетенција медијске и информационе писмености, које су неопходне за сналажење у динамичној медијатизованој стварности. Аутор констатује како у широј јавности преовладава површно знање о начинима функционисања „Википедије“, док научни и стручни кругови гаје (не)оправдан негативан однос према „Википедији“. С тим у вези, аутор дефинише као први циљ рада упознавање шире читалачке публике, али и стручне јавности, с „Википедијом“, док се други циљ рада односи на анализу односа између основних вјештина које посједују уредници „Википедије“ и компетенција медијске и информационе писмености.

Резултати анализе доступних секундарних истраживања потврдили су постојање позитивне везе између компетенција „википедијанаца“ и компетенција које одликују медијски и информационо писмене појединце. Међу наведене компетенције убрајамо процјену релевантности теме, верификацију различитих облика лажних садржаја, трагање за кредибилним изворима информација, поштовање ауторских права, избалансиран, неутралан стил писања, уважавање осталих актера и сл.

Аутор закључује да је потребно преусмјерити енергију која се троши на одржаваје постојећих предрасуда и отпора према „Википедији“ у искоришћавање његових педагошких потенцијала ради развијања основних компетенција медијске и информацијске писмености, али и модернизације цјелокупног образовног процеса.

Рад можете потражити овдје на страни 145-164.